Łomża
Technikum
Technikum nr 5 - T-technik teleinformatyk
Nazwa oddziału

 T-technik teleinformatyk

Liczba miejsc

 15

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Chemia ,  Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

- kształcenie ogólnokształcące,

- kształcenie zawodowe modułowe,

- 4-ro tygodniowa praktyka zawodowa w kl. III realizowana w zakładach pracy,.

Absolwent po potwierdzeniu kwalifikacji:

 -  uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich,

- projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,

-  montaż i eksploatacja sieci rozległych

uzyskuje dyplom w zawodzie „technik teleinformatyk”.

Technik teleinformatyk uruchamia oraz utrzymuje terminale i przyłącza abonenckie, projektuje lokalne sieci komputerowe, administruje sieciami lokalnymi. Montuje i eksploatuje sieci rozległe. Dodatkowo po szkoleniu może uzyskać certyfikat CISCO.


Pracę znajdziesz w przedsiębiorstwach korzystających z informacji elektronicznej, firmach montujących i sprzedających komputery i telefony komórkowe, organach administracji publicznej i przedsiębiorstwach eksploatujących systemy teleinformatyczne, firmach świadczących usługi telekomunikacyjne, firmach projektujących i wdrażających nowoczesne rozwiązania teleinformatyczne.

Możliwość dalszego kształcenia na uczelniach wyższych.