Łomża
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
Adres
POLNA 40A, 18-400 Łomża
Telefon
862162038
Fax
862166232
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Pietrusewicz
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży
Języki
angielski, niemiecki
Historia
Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży swoją działalność rozpoczęła w roku 1945. Funkcjonowała jako Zbiorcza Szkoła Gminna do 1984 roku. 4 września 1978 r. nastąpiło nadanie szkole imienia Stanisława Staszica , wręczenie sztandaru oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Od kwietnia 2004 r. do chwili obecnej szkołą kieruje pani dyrektor Małgorzata Pietrusewicz. Obecna siedziba szkoły to 2-kondygnacyjny budynek, który w latach 2008-2011 został wyremontowany ( ocieplenie, nowa elewacja, wymiana stolarki okiennej, instalacji elektrycznej, remont stołówki i zaplecza gastronomicznego). Dzieci uczą się w zadbanych estetycznych salach, które na bieżąco doposażanie są w pomoce dydaktyczne służące ich prawidłowemu rozwojowi psychofizycznemu.
Kontakty zagraniczne
W ramach współpracy z łomżyńskim oddziałem Stowarzyszenia „ Wspólnota Polska” szkoła miedzy innymi: - przyjmuje nauczycieli na odbycie praktyki zagranicznej – Litwa - 2015 r., Belgia -2016 r., - gości dyrektorów polskich szkół na Wschodzie- obserwacja lekcji, udział w uroczystościach szkolnych, zapoznanie z działalnością szkoły, - przyjmuje dzieci polskie ze Wschodu w ramach pobytu w Polsce, nauka języka polskiego, integracja z rówieśnikami - otacza opieką młodzież podczas Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły
Sześciolatek w pierwszej klasie
Obecnie w klasach pierwszych uczy się 1 sześciolatka. Wykorzystywanie różnorodnych naturalnych sytuacji i materiałów edukacyjnych, elastyczna modyfikacja metod i form pracy przez nauczycieli sprawia, że dziecko zaaklimatyzowało się w środowisku szkolnym i doskonale w nim funkcjonują.
Zajęcia pozalekcyjne
Zajęcia kół zainteresowań ze wszystkich przedmiotów, zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, tenisa stołowego, piłki nożnej oraz siatkowej, zajęcia taneczne, teatr " Fantazja", zajęcia logopedyczne, rewalidacyjne, korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, terapia EEG BFB.
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły rokrocznie są laureatami Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych. Ich osiągnięcia doceniane są przez Prezydenta Miasta Łomży. 2009/2010 - 9 tytułów laureata, 2 stypendia Prezydenta Miasta Łomży; 2010/2011 – 12 tytułów laureata, 8 tytułów finalisty, 8 stypendiów Prezydenta Łomży; 2011/2012 - 15 tytułów laureata, 5 tytułów finalisty, 5 miejsce w Woj. Podlaskim, I w mieście Łomża, 9 stypendiów Prezydenta Łomży; 2012/2013 - 14 tytułów laureata, 5 tytułów finalisty, 6 stypendiów Prezydenta Łomży; 2013/2014 - 9 tytułów laureata, 6 tytułów finalisty, 10 stypendiów Prezydenta Łomży; 2014/2015 - 9 tytułów laureata, 7 tytułów finalisty, 8 stypendiów Prezydenta Łomży; 2015/2016 - 6 laureatów, 3 finalistów, 10 stypendystów Prezydenta Łomży;  2016/2017 - 4 laureatów, 3 stypendystów Prezydenta Łomży; 2017/2018 - 3 laureatów, 3 stypendystów Prezydenta Łomży; 2018/2019 - 3 laureatów, 5 stypendystów Prezydenta Łomży. Uczestniczą w różnych kategoriach konkursów ogólnopolskich osiągając wysokie wyniki, niejednokrotnie tytuły laureatów. Szkoła szczyci się wysokimi wynikami w sporcie. Uczniowie są finalistami Ogólnopolskich Czwartków Lekkoatletycznych, od lat zajmują I miejsce w finale miejskim.
Drzwi otwarte
Z uwagi na pandemię w bieżącym roku nie będą organizowane.
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe