Łomża
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
Adres
PIĘKNA 2, 18-400 Łomża
Telefon
862164008
Fax
862164008
E-mail
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
 • Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży
Języki
angielski, niemiecki
Historia
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Łomży została powołana do życia w 1946 roku. Nauka rozpo­częła się 25 października w barakach przy Alei Legionów. We wrześniu 1958r. siedzibę szkoły przeniesiono do nowego budynku przy ul. Pięknej 2, gdzie mieści się do chwili obec­nej. Od roku 1947 do 1970 nasza placówka pełniła funkcję szkoły ćwiczeń Liceum Pedagogicz­nego w Łomży, w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku - Studium Nauczycielskiego w Łomży oraz łomżyńskiej filii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie Kolegium Języka Niemieckiego w Łomży. 26 stycznia 1973r. na wnio­sek ówczesnego dyrektora szkoły - Stanisława Ogórkisa, Rady Pedagogicznej i młodzieży, Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży nadano imię Władysława Broniewskiego. W 2014 roku szkoła otrzymała nowy sztandar ufundowany przez Radę Rodziców, życzliwych sponsorów oraz organ prowadzący szkołę.
Osiągnięcia
    Uczniowie SP2 biorą udział w wielu konkursach na szczeblu miejskim, powiatowym, rejonowym, wojewódz­kim oraz ogólnopolskim zajmując czołowe lokaty oraz wyróżnienia. Wśród konkursów mo­żemy wymienić literackie, plastyczne, recytatorskie, matematyczne oraz sportowe. Nasze największe sukcesy w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 to:

WYKAZ SUKCESÓW UCZNIÓW KLAS I - VIII W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

konkursy plastyczne/muzyczne

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ranga konkursu

Miejsce/ Wyróżnienie

Tytuł konkursu

Piwowarska Agata

I A

powiatowy

III miejsce

III MIEJSCE – VIII POWIATOWY KONKURS PLASTYCZNY „HANKA BIELICKA

W OCZACH DZIECI” – ETAP SZKOLNY

Kosiński Oliwier

I A

powiatowy

wyróżnienie

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”

Welszyng Maja

I B

powiatowy

wyróżnienie

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”

Kryszajtys Michał

II A

powiatowy

II miejsce

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Marcińczyk Tomasz

II A

powiatowy

II miejsce

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Klekner Adam

II aut

szkolny

III miejsce

Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”.

Grajko Maja

II B

powiatowy

I miejsce

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Kwiatkowska Julia

II B

powiatowy

I miejsce

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Ostrowska Natalia

II B

powiatowy

I miejsce

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Mikołajczuk Marta

II B

powiatowy

II miejsce

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

Khumaidova Aset

II B

miejski

wyróżnienie

Konkurs Plastyczny „Najładniejsza bombka choinkowa”.

Godlewska Julia

III A

powiatowy

wyróżnienie

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

Godlewska Julia

III A

miejski

laureat

Miejski Konkurs Plastyczny  „Świąteczne stroiki”.

Godlewska Julia

III A

szkolny

I miejsce

Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”.

Chludzińska Wiktoria

III A

szkolny

II miejsce

Szkolny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”.

 

 

 

                                                                            WYKAZ SUKCESÓW UCZNIÓW KLAS IV - VIII W I PÓŁROCZU ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

Konkursy muzyczne/plastyczne

 

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ranga konkursu

Miejsce/ Wyróżnienie

Tytuł konkursu

Smugarzewski Kacper

IVA

powiatowy

III miejsce

IX Powiatowy konkurs plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

Dąbrowska Julia

V A

powiatowy

wyróżnienie

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Choroszyńska Nikola

V B

powiatowy

wyróżnienie

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Łada Anna

VI A

powiatowy

wyróżnienie

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Maciejewska Magdalena

VI A

międzyszkolny

wyróżnienie

Zawody w Łomży 600 lat temu”.

Święczkowski Damian

VI A

powiatowy

wyróżnienie

IX Powiatowy konkurs plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

Obrycka Aleksandra

VI A

powiatowy

I miejsce

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

Ulatowska Patrycja

VI B

powiatowy

wyróżnienie

VI Powiatowy Konkurs „Pieśni i Piosenki Patriotycznej w hołdzie Witoldowi Lutosławskiemu”.

Kryszajtys Izabela

VII B

powiatowy

wyróżnienie

IX Powiatowy Konkurs Plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”.

 

Konkursy sportowe

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ranga konkursu

Miejsce/ Wyróżnienie

Tytuł konkursu

Bożomański Dawid

IVA

międzyszkolny

I miejsce

Międzyszkolny Konkurs- gra terenowa pt. „Łomżyńskie wędrówki”

Czubowski Wiktor

IVA

międzyszkolny

II miejsce

Miejskie zawody pływackie „Podstawówka na fali H2O” w stylu grzbietowym.

Czubowski Wiktor

IVA

międzyszkolny

I miejsce

Miejskie zawody pływackie „Podstawówka na fali H2O” w stylu motylkowym.

Duchnowska Magdalena

IVA

międzyszkolny

III miejsce

XXIII Edycja Czwartków Lekkoatletycznych- bieg na 60m.

Duchnowska Magdalena

IVA

międzyszkolny

III miejsce

XXIII Edycja Czwartków Lekkoatletycznych- bieg na 60m.

Gorzoch Bartosz

IVA

międzyszkolny

II miejsce

Miejskie zawody pływackie Podstawówka na fali H2O w stylu klasycznym.

Liżewski Tomasz

IVA

międzyszkolny

I miejsce

Międzyszkolny konkurs- gra terenowa pt. „Łomżyńskie wędrówki”.

Rogowska Laura

IVA

międzyszkolny

I miejsce

Międzyszkolny konkurs- gra terenowa pt… „Łomżyńskie wędrówki”.

Rogowska Laura

IVA

międzyszkolny

III miejsce

Miejskie zawody pływackie „Podstawówka na fali H2O” w stylu grzbietowym.

Rogowska Laura

IVA

międzyszkolny

III miejsce

Miejskie zawody pływackie Podstawówka na fali H2O w stylu klasycznym.

Siedler Oliwier

IVA

międzyszkolny

I miejsce

Międzyszkolny konkurs- gra terenowa pt. „Łomżyńskie wędrówki”

Smugarzewski Kacper

IVA

międzyszkolny

III miejsceMiejskie zawody pływackie Podstawówka na fali H2O w stylu klasycznym

Świderski Szymon

IVA

międzyszkolny

II miejsce

XXIII Edycja Czwartków Lekkoatletycznych- rzut piłeczką palantową.

 

Konkursy przedmiotowe/czytelnicze

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

Ranga konkursu

Miejsce/ Wyróżnienie

Tytuł konkursu

Wałkuski Igor

IV C

ogólnopolski

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „PINGWIN”

Szulc Maciej

VII A

szkolny

II miejsce

„Mistrz Pięknego Czytania” dla klas VI-VIII.

Cichowski Mateusz

VII A

ogólnopolski

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „PINGWIN”.

Małachwiej Wiktoria

VII B

ogólnopolski

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „PINGWIN”.

Petkowska Gabriela

VIII A

ogólnopolski

wyróżnienie

Ogólnopolski Konkurs Matematyczny „PINGWIN”.

Wykowska Aleksandra

VIII A

szkolny

III miejsce

„Mistrz Pięknego Czytania” dla klas VI-VIII.

Derejko Julian

VIII B

ogólnopolski

laureat

Ogólnopolski Konkurs z Fizyki „PINGWIN”.

Kaszuba Patryk

VIII B

szkolny

I miejsce

„Mistrz Pięknego Czytania” dla klas VI-VIII.

 

Sześciolatek w pierwszej klasie
Szkoła spełnia warunki, aby dzieci sześcioletnie mogły podjąć naukę w klasie pierwszej.Dlatego dzieci młodsze funkcjonują w grupie bardzo dobrze. Programy nauczania, podręczniki, pomoce naukowe i baza dydaktyczna, którą dysponuje szkoła, są w pełni dostosowane do potrzeb pierwszoklasistów. Sale lekcyjne są funkcjonalne i kolorowe. Każde dziecko: • jest otoczone troską doświadczonych, dyplomowanych nauczycieli, • ma możliwość rozwijania swoich talentów, • ma możliwość korzystania z pomocy nauczyciela w razie trudności w nauce, • ma zapewnioną opiekę świetlicową w odrębnej, przestronnej sali, • może korzystać z bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i brać udział w licznych konkursach i zawodach sportowych.
Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia pozalekcyjne w klasach I - III: - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - gimnastyka korekcyjna - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze - zajęcia rewalidacyjne - koło matematyczne - koło artystyczne - zajęcia rozwijające Zajęcia pozalekcyjne w klasach IV - VI: - zajęcia korekcyjno - kompensacyjne - zajęcia logopedyczne - zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego i matematyki - zajęcia rewalidacyjne.  Uczniowie od najmłodszych lat mają możliwość rozwijania swoich zdolności i zainteresowań w ramach zajęć organizowanych dla nich przez szkołę zgodnie z ich potrzebami. Oferta zajęć dla najmłodszych obejmuje kółka zainteresowań: ognisko misyjne – koło redakcyjne – koło języka angielskiego   koło fotograficzne - koło miłośników historii - koło polonistyczne – zajęcia wokalne/chór - zajęcia sportowe - aktyw biblioteczny - koło patriotyczne - koło artystyczne. Dużo uwagi poświęcamy na zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, toteż dzieci napotykające na trudności w nauce uczestniczą w zajęciach zespołów dydaktyczno - wyrównawczych, logopedycznych, zajęciach rewalidacji indywidualnej oraz w konsultacjach indywidualnych z nauczycielami. Oferta dla uczniów klas starszych obejmuje koła przedmiotowe, artystyczne oraz zajęcia sportowe.

Dojazd
Do szkoły można wygodnie dojechać liniami komunikacji miejskiej, np. nr 8, 10, 13, 2, 15
Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe