Łomża
Przedszkole
Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
Adres
Sikorskiego 216, 18-400 Łomża
Telefon
862182236
Fax
862182236
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Jadwiga Juchniewicz
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Budynek przedszkola
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
  • Przedszkole Publiczne nr 5 w Łomży
Opis
Nasze przedszkole zlokalizowane jest w centrum miasta. Posiada duży, bogato zadrzewiony ogród przedszkolny do zabaw ruchowych w ciągu roku. Specyfiką naszej placówki jest kształtowanie kreatywności wychowanków poprzez formy teatralne. Nasza „Piąteczka” szczyci się wielopokoleniową tradycją i niepowtarzalną, rodzinną atmosferą. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci i wnuki wychowanków naszego przedszkola. Od wielu lat wszyscy razem spotykamy się na piknikach integracyjnych, spotkaniach opłatkowych, dniach babci i dziadka, dniach mamy i taty oraz na innych uroczystościach. Rodzice i dziadkowie aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola. W zależności od potrzeb aktywnie wspierają działania przedszkola, także finansowo.Placówka została wyróżniona przez dzieci i ich rodziców certyfikatem potwierdzającym najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych "Zadowolony Konsument". Przedszkole ściśle współpracuje z różnymi lokalnymi instytucjami oraz mediami. Dzięki tej współpracy pozyskujemy pomoc na przykład w pracach remontowych, dowożeniu dzieci na spotkania , konkursy, zajęcia poza przedszkolem, organizowaniu spotkań w naszej placówce . Szczególnie pomyślnie układa się współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łomży poprzez realizację projektu, w wyniku którego przedszkole otrzymało do dyspozycji patronacki autobus „Piąteczki”. Nasi wychowankowie mają możliwość bliższego poznawania naszego miasta, dorobku Łomżyniaków, w tym ich dziadków i ojców, poznawania naszej małej Ojczyzny. Dzieci podejmując role, pokonują nieśmiałość, uczą się odróżniać dobro od zła, realizują swój wrodzony potencjał, kształtują wiele umiejętności niezbędnych do dalszego życia. W placówce efektywnie realizuje się wiele innowacji pedagogicznych i projektów. Dyrektor oraz wykwalifikowana kadra pedagogiczna „budują” mocną podwalinę pod wszechstronny rozwój każdego dziecka. Osiągnięcia: - Szkoły odkrywców talentów – Mistrz Odkrywania Talentów - Szkoła w ruchu - Bezpieczne przedszkole - Przedszkole dobrze przygotowujące do szkoły - Certyfikat Akademii Zdrowego Przedszkolaka, certyfikat z programu "Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy"  przedszkola wspierającego prawidłowe nawyki żywieniowe u małych dzieci. Od wielu lat dzieci z naszego przedszkola biorą udział w różnych konkursach recytatorskich, muzycznych, plastycznych, teatralnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim , jak i ogólnopolskim, a efektem są liczne osiągnięcia wychowanków. całego roku. Bliskość przyrody zapewnia nam zdrowe, czyste powietrze, a wieloletnia tradycja miłą i rodzinna atmosferę. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od lat 3 do lat 6-ciu.
Godziny otwarcia od
06:30 -17:30
Dodatkowe zajęcia
 basen, zajęcia z logopedą, zajęcia muzyczne,tańce, gimnastyka korekcyjna, gimnastyka artystyczna,  zajęcia ruchowe z piłką nożną
Historia
Przedszkole powstało 16 listopada 1947 roku. Inicjatywa stworzenia przedszkola była poprzedzona powołaniem, w sierpniu 1945 roku przez ówczesnego biskupa Ordynariusza Stanisława Kostkę Łukomskiego, Związku " Caritas" Diecezji Łomżyńskiej. Na siedzibę przedszkola władze kościelne przeznaczyły posesje przy ul. Gen. Sikorskiego 60 (obecnie Gen. Sikorskiego 216).
Osiągnięcia
tytuł: "Przedszkole uczące się" - placówka została przyjęta do elitarnego i prestiżowego Programu Partnerstwa Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, "Szkoła Odkrywców Talentów", "Przedszkole w Ruchu" ,Mistrz Odkrywania Talentów,"Przedszkole Młodych Patriotów","Radosne Przedszkole", III miejsce - Przedszkole na medal i tytuł Przedszkola Roku 2018 w województwie podlaskim,

  II miejsce w VIII Multimedialnym Ogólnopolskim i IV międzynarodowym przeglądzie małych form parateatralnych "Smykolandia - Warszawa - Mokotów 2018", wyróżnienie na Festiwalu Piosenki Przedszkolaków "Mama, tata i ja", wyróżnienie w konkursie "Polski żołnierz moim bohaterem", III miejsce oraz dwa wyróżnienia w konkursie "Szkoła moich marzeń", II miejsce w konkursie "Mamo, tato nie siedź na kanapie", II miejsce w Wodnej Olimpiadzie Przedszkolaków, II miejsce oraz dwa wyróżnienia w XI edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego "Zwiastuny wiosny"

Koła zainteresowań
muzyczne, teatralne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe