Łomża
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
Adres
Niemcewicza 17, 18-404 Łomża
Telefon
86 218 90 10
Fax
86 218 90 10
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
 • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 10 w Łomży
Opis
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 im. Jana Pawła II w ŁOMŻY. Organ prowadzący: Urząd Miasta Łomża. Charakter szkoły: publiczna. Liczba oddziałów: - klasy I - III: 28 ( w tym 4 klasy integracyjne) - klasy IV - VI: 17 (w tym 4 klasy integracyjne). Liczba nauczycieli: 96. Liczba uczniów: 1071. CZYM DYSPONUJEMY? - 34 sale lekcyjne, - sala gimnastyczna, - boisko, - duży plac zabaw, - biblioteka, - gabinet do stymulacji audio-psycho-lingwistycznej metodą Tomatisa, - możliwość korzystania z basenu. SZKOŁA POSIADA TYTUŁ: - "Szkoła z klasą", - "Szkoła przyjazna dla sześciolatka" - „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”. UCZNIOM NASZEJ SZKOŁY ZAPEWNIAMY: - możliwość korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej (funkcjonuje tam tzw. Multimedialne Centrum Informacyjne), - udział w edukacji teatralnej i filmowej, - możliwość zdobycia tytułów: Wzorowy Uczeń, Mistrz Przedmiotu, Mistrz Ortografii, - udział w wycieczkach szkolnych, - różnorodne formy wsparcia: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, pomoc logopedyczną i psychologiczną, rewalidację, terapię metodą Tomatisa, - opiekę świetlicową (od 7:00 do 16:30), - bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole (monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, sprawnie działający system dyżurów), - wyżywienie w stołówce szkolnej, - udział w programie rządowym: „Owoce w szkole”, - bezpłatna naukę pływania (w ramach zajęć wychowania fizycznego). SZEŚCIOLATKOM ZAPEWNIAMY: - Zajęcia w oddziałach przedszkolnych będą trwały każdego dnia od 7:00 do 17:00. - W ciągu dnia, opiekę nad dziećmi będą sprawowały dwie nauczycielki.  - Dzieci będą przebywały w salach mieszczących się na parterze. - Sześciolatki będą mogły korzystać (za odpłatnością) z trzech posiłków. - Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej pięciu godzin nie będą pobierane żadne opłaty. Pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym funkcjonującym w naszej szkole to dobry wybór. Od pierwszych chwil poznaje ono budynek i uczestniczy w życiu społeczności szkolnej, co z pewnością zapewni mu łatwiejsze, bezstresowe wejście w rolę ucznia.
Godziny otwarcia od
od 7:00 do 17:00
Historia
Nasza szkoła powstała 01 września 1988r. 28 października 1998r. ówczesny premier RP - pan Jerzy Buzek odczytał akt nadania szkole imienia Jana Pawła II, a Rada Rodziców ufundowała piękny sztandar. W działalności dydaktyczno - wychowawczej kierujemy się słowami Patrona "Zwyciężaj siebie". Oddziały przedszkolne funkcjonowały już u nas w latach 2010 - 2019.
Dodatkowe zajęcia
TAK
Personel
Zajęcia dydaktyczne będą prowadziły dwie nauczycielki. W każdym oddziale będzie zatrudniony nauczyciel języka angielskiego, katecheta..
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe