Łomża
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży
Adres
Księżnej Anny 18, ŁOMZA, 18-400 Łomża
Telefon
86-2188246
Fax
86-2186145
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • SP9 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 9 w Łomży
  • XXIV FPD 2015
  • XXIV FPD 2015
  • XXIV FPD 2015
Opis
Od 1 września 2016r. planujemy utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych. W każdym z nich zostaną zatrudnione dwie nauczycielki i dodatkowo pomoc nauczyciela. Oddziały przedszkolne będą pracować do 10 godzin dziennie. Nasza szkolna stołówka zapewni trzy zdrowe posiłki. Rodzice zapłacą wyłącznie za wyżywienie – nie będzie dodatkowych opłat za pobyt dziecka. Oddziały przedszkolne zajmą dwie duże sale w budynku głównym szkoły (na parterze – sale 110 i 123). Dzięki dofinansowaniu samorządu będą one wyposażone w odpowiednie pomoce dydaktyczne. Mamy doświadczenie w pracy z młodszymi dziećmi. Od 2010 roku były w naszej szkole oddziały przedszkolne. Dzieci z jednego oddziału przedszkolnego mogą razem z tym samym nauczycielem kontynuować naukę w klasie pierwszej. Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży posiada wiele atutów, dla których warto zostać jej uczniem. Pierwszym jest bezpieczna lokalizacja – z dala od ruchliwych jezdni. Następny to bardzo dobrze wyposażone pracownie, biblioteka ze stanowiskami komputerowymi oraz świetlica zapewniająca opiekę najmłodszym pociechom od godziny 7.00 do 16.30. Dysponujemy również szeroką ofertą zajęć pozalekcyjnych, począwszy od kół przedmiotowych, poprzez warsztaty teatralne i dziennikarskie aż po zajęcia sportowe w nowoczesnej, pełnowymiarowej hali. Uczniowie mający problemy w nauce mogą korzystać z zespołów wyrównywania wiedzy. W szkole funkcjonuje także stołówka serwująca zdrowe, smaczne obiady oraz gabinet lekarski. Właściwy poziom kształcenia zapewnia dobrze przygotowana kadra pedagogiczna. Nasza szkoła zapewnia • bezpieczną lokalizację • atrakcyjne położenie • przyjazną atmosferę • troskliwą opiekę nad uczniem • wysoko wykwalifikowaną kadrę Pomoc dla ucznia • logopeda • gimnastyka korekcyjna • świetlica Oferujemy • stołówkę • sklepik • pomoc pedagoga • dostęp do Internetu • pracownie komputerowe Nadrzędnym celem szkoły jest wspomaganie rozwoju ucznia w oparciu o wartości moralne i etyczne jako przygotowanie do życia w otaczającym go świecie. Misja szkoły, której motto brzmi: Z drobiazgów życiowych wykonywanych wielkim sercem, powstaje wielkość człowieka - /St. Wyszyński/, będzie szkołą opartą na zasadzie partnerstwa, przyjaźni, szacunku i wzajemnej pomocy, a także zaangażowania uczniów, rodziców w kształtowaniu jej jako lidera w przygotowaniu uczniów do kolejnych etapów edukacji oraz przyszłego życia. Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki: • stworzeniu miłej, bezpiecznej atmosfery nauki i współżycia; • rozpoznawaniu, zachęcaniu i rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzdolnień i umiejętności na miarę ich możliwości intelektualnych; • uświadomieniu potrzeby i znaczenia wiedzy w życiu człowieka jako procesu trwającego przez całe życie; • rozwijaniu poczucia dumy z osiąganych wyników. Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez: • uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji; • kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku; • propagowanie dziedzictwa kultury narodowej; • poznawanie zasad życia społecznego; • zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze. Wysoko wykwalifikowana kadra nauczycielska służąca sobie wzajemnie radą, życzliwa wobec siebie i uczniów, twórcza w poszukiwaniu nowych rozwiązań organizacyjnych, edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych, będzie stanowiła podstawę działań naszej szkoły. Działamy po to, aby: • nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się ?wiecie XXI wieku; • ich rodzice darzyli nas zaufaniem; • pracownicy szkoły mieli satysfakcję z wykonywanej pracy; • szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku. Zapewniamy naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wspierających uczenie. Pracę wychowawczą opieramy na wartościach zaakceptowanych przez środowisko szkoły oraz promocji zdrowego stylu życia i traktowania życia człowieka jako najwyższej wartości.
Godziny otwarcia od
07:00
Osiągnięcia
Uczniowie naszej szkoły rozwijają swoje pasje w różnych kołach zainteresowań funkcjonujących w szkole i rokrocznie odnoszą sukcesy sportowe, artystyczne, naukowe na szczeblu miasta, powiatu, województwa i kraju. W poprzednim i bieżącym roku szkolnym było to: • Zdobycie jedenastu tytułów laureata i trzech finalisty w Wojewódzkich Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku • Udział w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „ Kangur”-zdobyliśmy:10 wyróżnień i jeden wynik bardzo dobry • Udział w ogólnopolskim konkursie matematycznym „Albus”2015-8 tytułów laureata i 5 wyróżnień • Udział w ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „ Fox”- jeden wynik bdb i 2 dobre • Udział w ogólnopolskim konkursie humanistycznym „ Omnibus”- zdobyliśmy 1,2,3 miejsce w województwie w kategorii klas IV, 5,6 miejsce w kategorii klas VI 2,5,7 miejsce w kategorii klas V • Powiatowy konkurs plastyczny „Hanka Bielicka w oczach dzieci”-I nagroda i trzy III • Powiatowy konkurs plastyczny „Łomżyńskie Tradycje Bożonarodzeniowe”-II i III nagroda • Wojewódzki Konkurs Plastyczny „Jaki wspaniały internet”- trzy główne nagrody i 8 wyróżnień • Powiatowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojej okolicy”-1 nagroda • Powiatowy konkurs plastyczny „Wymarzony zawód moich rodziców” I miejsce i wyróżnienie • Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Makulatura to nie śmieć - Kukiełka z papieru mache” - jedno wyróżnienie ,5 prac zakwalifikowanych na wystawę pokonkursową • Udział w XVII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży” pod hasłem „Bezpieczeństwo i Rozwaga „ Tego Od Ciebie Każdy Wymaga” – II i III miejsce • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Moje wyobrażenie zakończenia II wojny światowej zorganizowano w ramach realizacji projektu pn. „Sen o Niepodległej- obchody 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej: jedno wyróżnienie • Powiatowy konkurs plastyczny „Łomżyńskie legendy ”nagroda i 2 wyróżnienia-op. • Powiatowy Konkurs Plastyczny „Miejsca pamięci, walki i męczeństwa narodu polskiego- bohaterowie naszej ziemi”-II nagroda • Powiatowy Konkurs plastyczny „Książę Mazowiecki Janusz I na obiedzie czwartkowym u Prezydenta Łomży”-I.II i III nagroda, 5 wyróżnień • I miejsce. w finale Igrzysk Grupy Zachodniej w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt • I miejsce w mistrzostwach Grupy Zachodniej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. podlaskiego „Energa Basket Cup” w minikoszykówce chłopców • II miejsce w mistrzostwach Grupy Zachodniej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. podlaskiego „Energa Basket Cup” w Minikoszykówce Dziewcząt • II miejsce w mistrzostwach Grupy Zachodniej w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej woj. podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych chłopców • III miejsce w mistrzostwach Grupy Zachodniej w czwórboju chłopców • III m. w mistrzostwach województwa podlaskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych dziewcząt • VI miejsce w mistrzostwach województwa podlaskiego w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych Chłopców • V miejsce w mistrzostwach województwa podlaskiego w czwórboju lekkoatletycznym chłopców • V miejsce w makroregionie w minikoszykówce chłopców w Białymstoku • I miejsce chłopców w makroregionie Orlik Basketmania 2015r w minikoszykówce chłopców • I miejsce w turnieju minikoszykówki chłopców podczas XIV Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej im. Jana Stypuły • VII miejsce w III Międzynarodowym Turnieju Dziewcząt „BASKET CUP” • V miejsce w XXII Międzynarodowym Turnieju Chłopców „Puchar Łomżyczki” • IV miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju „Niepodległości” w mini koszykówce chłopców • I miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju „KATARZYNKA CUP” w mini koszykówce chłopców • II miejsce w XVIII Ogólnopolskim Turnieju „ŁOMŻYŃSKA ZIMA 2015” w mini koszykówce chłopców • II miejsce w XII Ogólnopolskim Turnieju „NIDA CUP” w mini koszykówce chłopców • V miejsce w VII Ogólnopolskim Turnieju „U KLEMENSA” w mini koszykówce chłopców • IV miejsce w XXVIII Ogólnopolskim Turnieju „PRZEDWIOŚNIA” w mini koszykówce chłopców • III miejsce chłopców w „Małej Lidze Żubrów” woj. podlaskiego rocznika 2002 w minikoszykówce chłopców • VII miejsce chłopców w „Małej Lidze Żubrów” woj. podlaskiego rocznika 2004 w minikoszykówce chłopców • II miejsce chłopców na VI Ogólnopolskim Turnieju Minikoszykówki w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu • III miejsce w Ogólnopolskim Finale „Orlik Basketmania”w minikoszykówce chłopców • II m-ce dziewcząt i IV chłopców w Mistrzostwach Miasta w Piłce Nożnej, II m-ce dziewcząt i IV chłopców w Mistrzostwach Miasta w Szachach • I m-ce dziewcząt i I chłopców w Drużynowych Mistrzostwach Miasta w Tenisie Stołowym, • II m-ce w I Turnieju Minikoszykówki chł. „Mazury Cup”
Historia
1 września 1986 roku Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży, pod dyrekcją pana Tadeusza Tomaszewskiego rozpoczęła swą działalność. Od września 1997 roku do dzisiaj szkołą kieruje pani Bożena Dziekońska. Początkowo nauczanie odbywało się na poziomach klas 0 – III. Od 1 września 1987 roku klasy 0 – VII, by od 1 września 1988 roku stać się już pełnoklasową szkołą podstawową. W pierwszym roku szkolnym uczyło się 754 dzieci w 26 oddziałach, pod opieką 32 nauczycieli. Rekordową liczebność szkoła notuje w roku 1993, licząc 2270 uczniów i 115 osobową Radę Pedagogiczną. Obecnie uczy się 866 dzieci. Sale lekcyjne są jasne i estetyczne. Zadbali oto nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy zawsze chętnie służyli pomocą. Prężnie, na przestrzeni istnienia szkoły, działa Rada Rodziców wspierając ją organizacyjnie i finansowo. W 1993 roku, jako jedna z pierwszych szkół w Łomży, urządziliśmy zaopatrzoną w profesjonalny sprzęt pracownię komputerową, która w roku 2000 została gruntownie zmodernizowana. Obecnie dysponujemy dwiema nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Do 1993 roku szkoła nie posiadała sali gimnastycznej. 1 września tego roku oddana zostaję do użytku mała sala gimnastyczna w zaadoptowanym na ten cel patio. W 1997 roku oddano do użytku halę widowiskowo – sportową, pełnowymiarową, wyposażoną w trybuny na 378 miejsc siedzących. Hala w roku 1998 otrzymuje imię Olimpijczyków Polskich. Dzięki hali i powołanemu w 1994 roku Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Dziewiątka” znakomicie rozwija się sport w szkole, o czym świadczą osiągnięcia sportowe. „Dziewiątka rozwijała swoją działalność w oparciu o sekcje siatkówki, koszykówki, szachów. Klub wspólnie ze szkołą organizuje od 19 lat Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki „Łomżyńska Zima” (2016) oraz międzynarodowe i ogólnopolskie turnieje szachowe. W 2009 roku wzbogaciliśmy się w nowe obiekty sportowe na boisku szkolnym tj. lekkoatletyczną bieżnię tartanową okólną oraz dwie skocznie w dal i skocznię wzwyż, a także zmodernizowane boisko do piłki nożnej. W 1992 roku powołany został szkolny chór i zespół taneczny „Gama”. Zespół taneczny przekształca się w formację taneczną „Takt”, która jeszcze wiele lat działa w szkole. Chór natomiast pod nazwą „Melika” funkcjonuje do dzisiaj, odnosząc wiele sukcesów w zespole oraz w kategorii solistów. Od 22 lat jesteśmy organizatorami Festiwalu Piosenki Dziecięcej dla dzieci z łomżyńskich szkół i przedszkoli. Od powstania szkoły swoją działalność datuje biblioteka szkolna i czytelnia, która obok bogatego księgozbioru, oferuje młodzieży konkursy, spotkania, loterię fantową i wiele innych ciekawych akcji i projektów. Biblioteka jest też od 1993 roku wydawcą gazetki szkolnej „Dziewiątka”. Nasza Szkoła szczyci się certyfikatem „Szkoła z klasą”. W ramach POKL opracowała i zrealizowała projekty „”Mądra główka” oraz „Rozwijamy umiejętności klas I – III”. Ponadto placówka prowadzi bogatą współpracę ze Stowarzyszeniem Wspólnota Polska oddział w Łomży promując dorobek, kulturę i osiągnięcia Łomży wśród Polaków mieszkających na Wschodzie. Współorganizujemy Igrzyska Polonijne Młodzieży Szkolnej. Powodem naszej dumy są wysokie lokaty naszych wychowanków w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych oraz wysokie wyniki sprawdzianu zewnętrznego. SZKOLNE TRADYCJE: Ślubowanie klas pierwszych, Wybory do Samorządu Uczniowskiego, Organizowanie akcji charytatywnych, Festiwal Piosenki Dziecięcej, Dni Kultury Uczniowskiej, Udział w Sprzątaniu Świata i Rajdzie Kurpiowskim, Międzynarodowy Festiwal Szachowy, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki „Łomżyńska Zima”, Ogólnopolski Turniej Minikoszykówki w ramach „Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich”, Coroczne powitanie wiosny
Kontakty zagraniczne
Współpraca z zagranicą: • współorganizacja Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, • organizacja Międzynarodowych Turniejów Minikoszykówki.
Dodatkowe zajęcia
Zajęcia: logopedyczne, szachy, taniec towarzyski.
Personel
W każdym oddziale zostaną zatrudnione dwie nauczycielki.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika