Łomża
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży
Adres
A.Mickiewicza 6, 18-400 Łomża
Telefon
862185043
Fax
862185043
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Justyna Brzóska
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Budynek SP7 - widok od ul. Mickiewicza
  • Hala SP7 - widok od ul. Moniuszki
  • Sala lekcyjna zerówki
  • Sala lekcyjna zerówki
  • Zajęcia w hali sportowej
  • Zajęcia w hali fitness
  • Sala klasy pierwszej
  • Sala komputerowa / wych. komunikacyjnego
  • Nauka pływania w Parku Wodnym
  • Zajęcia tenisa w hali sportowej
Opis

Organ prowadzący: Miasto Łomża

Charakter szkoły: publiczna

Liczba oddziałów: klasy 0: 2, klasy I - III: 7, klasy IV - VIII: 15

Dyrektor szkoły: Justyna Brzóska, wicedyrektorzy: Anna Wiśniewska, Kamil Konopka. Liczba nauczycieli: 59, Liczba uczniów: 480.

23 sale lekcyjne, hala sportowa 1100m kwadratowych, boisko do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni i z oświetleniem, plac zabaw, tereny zielone, biblioteka, zorganizowane zajęcia tenisa dla uczniów klas 0 - III prowadzone przez zawodowego trenera i ujęte w tygodniowym planie lekcji, zorganizowane i ujęte w tygodniowym planie lekcji zajęcia nauki pływania dla uczniów 0 - III prowadzone w Parku Wodnym.

Szkoła posiada tytuł: - "Szkoła z klasą", - „Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń”, "Szkoła odkrywców talentów”.

Uczniom naszej szkoły zapewniamy: udział w edukacji muzycznej, teatralnej i filmowej, - możliwość zdobycia tytułów: Wzorowy Uczeń, Mistrz Ortografii, tytułu: ,,Najlepszy sportowiec Roku”, zdobycia Statuetki Adasia dla najlepszych uczniów i Statuetki ,,Przyjaciel szkoły” dla naszych sprzymierzeńców,  udział w wycieczkach szkolnych, szkołach zimowych i zielonych, różnorodne formy wsparcia: zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, pomoc logopedyczną, rewalidację, opiekę świetlicową (od 7:00 do 16:30), bezpieczeństwo podczas pobytu w szkole (monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, sprawnie działający system dyżurów), wyżywienie w stołówce szkolnej, udział w programach rządowych: „Owoce w szkole”, ,,Szklanka mleka”, Dzięki staraniom dyrekcji i inicjatywom nauczycielskim w szkole na przestrzeni ostatnich lat zrealizowano szereg programów autorskich. Zmodernizowano też bazę szkoły i wyposażono w multimedia.

Historia

    Szkoła Podstawowa nr 7 w Łomży na trwałe wpisała się w historię Łomży. Na jej dzisiejszą pozycję w społeczności miasta pracowali przez ponad 60 lat oddani nauczyciele, pod przewodnictwem zespołów kierowniczych, pracownicy administracji i obsługi, rodzice, uczniowie i przyjaciele ,,Siódemki”. Ich zaangażowanie, poświęcenie stworzyło przyjazny klimat szkoły. Jest on trwałym elementem kształtującym procesy kulturowe, tak istotne w integracji społeczności lokalnej.

    ,,Siódemka” to szkoła, w której wykształciły się trzy pokolenia wielu łomżyńskich rodzin. Od 1971r. ma ona swego patrona - Adama Mickiewicza. Wypracowała wieloletnie tradycje związane z naszym wieszczem narodowym i współpracuje z wieloma szkołami Mickiewiczowskimi. Głównym celem obecnej kadry jest utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i tworzenie bezpiecznego, przyjaznego środowiska wychowawczego nakierowanego na rozwój uczniów i kultywowanie ponadczasowych wartości. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, uczenie szacunku do drugiego człowieka to nasze priorytetowe wartości.

Koła zainteresowań

- nauka tenisa (szkolna hala sportowa)

- nauka pływania (Park Wodny)

- robótki ręczne (szkolna pracownia robótek ręcznych)

- koło fotograficzne

- koło druku 3d

- koło teatralne

Kontakty zagraniczne
• współorganizacja Polonijnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej, • realizacja programów e-Twinning, Socrates.
Osiągnięcia

   Siódemka to szkoła od lat znana z wysokiego poziomu kształcenia. Staramy się o edukacyjny sukces każdego ucznia, zarówno tego, którego predyspozycje i zainteresowania sięgają daleko poza programy nauczania, jak i tego, który napotyka problemy na swojej szkolnej drodze.

    Poza udziałem w dużej liczbie konkursów i olimpiad przedmiotowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim, organizujemy dla swoich uczniów mnóstwo podobnych imprez o charakterze szkolnym, w których uczestniczą nie tylko wybrańcy, ale wszyscy chętni bez żadnych ograniczeń. Jesteśmy między innymi organizatorem: Międzyszkolnego Konkursu Matematycznego ,,Siódemeczka”, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Adamie Mickiewiczu, Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego o Adamie Mickiewiczu, Miejskiego Konkursu Ortograficznego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych, Wieczoru Patriotycznego pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Łomża, organizujemy dla naszych uczniów zawody sportowe (mistrzostwa szkoły w różnych dyscyplinach), rekreacyjne imprezy rodzinne ("Pobiegajmy razem"). Podczas ich wszystkich uczniowie Siódemki maja możliwość pokazania swoich mocnych stron, czy po prostu miło i zgodnie ze swoimi zainteresowaniami spędzić czas.

Godziny otwarcia od
7:00
Drzwi otwarte

Szkolna strona www:   https://sp7lomza.edupage.org/ 


Film informacyjny o szkole: https://www.youtube.com/watch?v=ljAr_oH1Rok 


Szkolny kanał YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_6UFBAOPh3x7BgHJM6F_Bg/videos  


Zapraszamy na Dzień Otwartych Drzwi, który odbędzie się online

w formie wideokonferencji 22 lutego, godz. 18.00

(link do spotkania: https://meet.google.com/krp-wgtg-wwn)

Znajdziecie go również na naszej stronie www i profilu FBJest już po Dniach Otwartych, a Ty masz pytania?  Chcesz obejrzeć szkołę?

Zadzwoń: 86 218-50-43 wewn. 28 i umów się na indywidualną wizytę w SiódemceDodatkowe zajęcia

- nauka tenisa (szkolna hala sportowa)

- nauka pływania (Park Wodny)

- robótki ręczne (szkolna pracownia robótek ręcznych)

- koło fotograficzne

- koło druku 3d

- koło teatralne

- terapia ręki

- konsultacje logopedyczne

- rewalidacja

- terapia pedagogiczna zajęcia sportowe i sportowo - rekreacyjne 

- trening umiejętności społecznych

- wczesne wspomagania rozwoju

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów

- zajęcia świetlicowe

- rajdy i wycieczki rowerowe


    Jako jedyna szkoła w całym regionie, we współpracy z Polskim Związkiem Tenisa, przystąpiliśmy do programu „Tenis10 - Narodowy Program Upowszechniania Tenisa”. Skutkiem tego było wyposażenie szkoły z niezbędny sprzęt (kilkadziesiąt rakiet, kilka siatek, kilkaset piłek i mnóstwo innych tenisowych akcesoriów). Bezpłatne zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego trenera i co najważniejsze nie są to zajęcia pozalekcyjne, ale są na stałe wpisane w tygodniowy plan lekcji wszystkich klas 0 – III jako dodatkowy przedmiot.  W ten sposób już w pierwszym półroczu tego roku, pierwsze kroki na korcie, którym dysponuje nowa hala sportowa, uczyniło ponad dwustu uczniów. Oczywiście z tenisowego sprzętu korzystają również uczniowie klas starszych, którzy pierwsze tajniki tenisa zgłębiają podczas lekcji wf oraz na zajęciach dodatkowych.

    W minionym roku kilkunastu nauczycieli szkoły uzyskało uprawnienia kierowników i opiekunów imprez turystyki rowerowej zgodnie z rygorystycznymi wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.05.2018 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. Skutkiem tego mamy już pełne prawo organizować wycieczki i rajdy rowerowe, co od września skutecznie czynimy. 

    Oferta edukacyjna skierowana zarówno do uczniów zdolnych, jak i posiadających trudności w nauce i zachowaniu, to między innymi:  zajęcia terapii ręki i rozwijania umiejętności grafomotorycznych, mnóstwo zajęć wspierających uzdolnienia czy wyrównawczych, a także spotkania z logopedą szkolnym. Zarówno przed lekcjami, jak i po ich zakończeniu uczniowie mają zapewnioną opiekę w świetlicy szkolnej czynnej od 7.00 - 16.30.  

    SP7 nie jest szkołą dużą. Mniejsza liczba uczniów to większe bezpieczeństwo, zwłaszcza w klasach 0 – III, gdzie dzieci nie są jeszcze tak samodzielne, jak starsi uczniowie. Nauczyciele znają wszystkich, a to znacznie poprawia wzajemne relacje i skuteczność sprawowanej opieki. 

Cały czas staramy się o kolejne remonty, próbujemy wciąż coś poprawiać z myślą o uczniach, choć narzekać nie możemy. Oprócz budowy nowej, pełnowymiarowej hali sportowej, w ostatnim czasie dokonano kompleksowego remontu elewacji budynku, który teraz prezentuje się pięknie. Sale lekcyjne sukcesywnie wyposażamy w nowoczesne monitory multimedialne (których mamy już 13). Poprawiamy wygląd i funkcjonalność sal lekcyjnych. W związku z uczestnictwem szkoły w programie "Laboratoria Przyszłości" w najbliższym czasie otworzymy w pełni wyposażoną pracownię robótek ręcznych, by dzieci i młodzież mogły rozwijać swoje zainteresowania również w tym wciąż bardzo popularnym, choć ostatnio nieco zapomnianym kierunku. Poza tym w ostatnim czasie szkoła pozyskała nowoczesne mikrokontrolery do nauki programowania, w pełni wyposażone stanowiska druku 3d (drukarki, filamenty, komputery, itp.), a także sprzęt fotograficzny (lustrzanki cyfrowe, obiektywy, zestawy oświetleniowe, blendy, itp.) do wykorzystania na zajęciach koła fotograficznego.

    Szkoła dysponuje również sporym terenem wokół budynku, placem zabaw dla dzieci młodszych oraz oświetlonym boiskiem piłkarskim ze sztuczna nawierzchnią. Zajęcia na świeżym powietrzu, kiedy tylko aura na to pozwala, to w naszej szkole codzienność. 

Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Zajęcia komputerowe

 Zajęcia sportowe