Łomża
Oddział przedszkolny
Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
Adres
PIĘKNA 2, 18-400 Łomża
Telefon
86 216 - 40 -08
Fax
86 216 - 40 -08
E-mail
Strona www
Typ placówki
Oddział przedszkolny w szkole podstawowej
Zdjęcia
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
  • Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łomży
Opis
W naszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny składający się z dwóch grup – dzieci młodszych (3-4 latki) i starszych (5-6 latki). Zajęcia odbywają  się pięć dni w tygodniu w godzinach 7.30 – 16:30. Dla dzieci rozpoczynających naukę w oddziale przedszkolnym przeznaczono pomieszczenia ma­jące oddzielne wejście, sanitariaty, szafeczki na ubrania. W szkole funkcjonuje klasa dla uczniów z autyzmem oraz klasy integracyjne. Dzieci mają zapewnione zajęcia wskazane w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego:
- rewalidacja (2h)
- terapia logopedyczna (1-2h)
- terapia sensoryczna SI (1h), psycholog (nauczyciel wspierający).
Klasy wyposażono w odpowiedni sprzęt do prowadzenia terapii.
Sale dydaktyczne są kolorowe, atrakcyjnie wyposażone i udekorowane. Mając na uwadze harmonijny rozwój każdego dziecka w placówce dba się o stymulowanie wszystkich sfer osobowości dzieci. Wspomaganie ich rozwoju odbywa się w miłej, serdecznej atmosferze, a stawiane zadania dostosowuje się do potrzeb, możliwości i zainteresowań wychowanków.
Staramy się efektywnie kształcić wszystkie dzieci. Uczymy samodzielnego, twórczego poszukiwania wiedzy, a nasza placówka jest otwarta na wszelkie inicjatywy rodziców. Najważniejsze jest dla nas dobro dziecka, pragniemy pomagać dzieciom żyć i wzrastać w życzliwym i wspierającym się środowisku. Przygotowujemy dzieci do odpowiedzialnego i konstruktywnego życia w społeczeństwie. Edukację przedszkolną opieramy na zabawie jako podstawowej formie aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Proponowane działania mają formę zabawy, ponieważ to właśnie ona pomaga poznawać świat. Dzieci uczą się, pod okiem wykwalifikowanej kadry, w sposób im najbliższy – przez doświadczanie, naśladowanie, poszukiwanie metodą prób i błędów, konstruowanie. Ponadto organizacja procesu wychowawczo – dydaktycznego sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych oraz osiąganiu praktycznych umiejętności. Jesteśmy placówką promującą zdrowy, ekologiczny i bezpieczny tryb życia.
Koła zainteresowań
W naszych oddziałach realizowane są zajęcia: ,, Niebieski smok'' - czyli jak pożytecznie spędzić czas z dzieckiem, ,, Kubusiowi Przyjaciele Natury'' - różne działania ekologiczne, Ogólnopolski Program Antytytoniowy ,,Czyste powietrze wokół nas''. Paleta kół zainteresowań może być poszerzona o niżej wskazane w zależności od potrzeb rodziców.
Osiągnięcia
Dzieci z Oddziału Przedszkolnego w każdym roku szkolnym biorą udział w licznych konkursach artystycznych na szczeblu miejskim, powiatowym i ogólnopolskim. Pięcioro dzieci zdobyło I, II i III miejsca w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Hanka Bielicka w oczach dziecka", II miejsce i wyróżnienie w Miejskim Festiwalu Piosenki Świątecznej "Gwiazdkowe Nutki" zorganizowanym przez Fundację Sztuk i Dialogu oraz Rok w Łomży, siedmioro dzieci uzyskało bardzo wysokie lokaty w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym "Moje zwierzątko, które darzę największą sympatią". W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Podróż moich marzeń” zorganizowanym przez Akademię Odkrywcy  w Gliwicach troje dzieci otrzymało dyplom laureata, a dwoje I i II miejsce. Duża grupa otrzymała wyróżnienia w Wojewódzkim Konkursie Plastycznym "S.O.S dla bezdomnych kotów!" zorganizowanym przez MDK w Białymstoku oraz Festiwalu Sztuk Bożonarodzeniowych zorganizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w Niewodnicy Kościelnej. II miejsce w międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim ,,Rymy Wspaniałe, Mądre, Śmieszne, Niebywałe” zorganizowanym przez SP nr 4 w Łomży. I, II, III miejsca oraz kilka wyróżnień w Powiatowym Konkursie Plastycznym "Poznaj Łomżę i jej okolice". Siedem sukcesów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Między Niebem a Ziemią”. W roku szkolnym  2017/ 2018 dzieci zdobyły I miejsce w Konkursie  Plastycznym
" Pani Jesień ", oraz brały udział w konkursie " Festiwal Stołów Bożonarodzeniowych ".
Kontakty zagraniczne
brak
Dodatkowe zajęcia
język angielski; zajęcia logopedyczne; zajęcia ruchowe, zajęcia plastyczne, zajęcia lekkoatletyczne, zajęcia piłki nożnej.
Godziny otwarcia od
7:30 - 16:30
Godziny otwarcia uwagi
W zależności od potrzeb przewiduje się zmianę godzin otwarcia (łącznie 10 godzin).
Historia
Oddział przedszkolny funkcjonuje przy szkole od roku szkolnego 2010/2011. Został utworzony w ramach termomodernizacji szkoły i wyposażony ze środków programu: "Radosna szkoła". Może pochwalić się już licznymi sukcesami nauczycieli i uczniów.
Personel
 W oddziale przedszkolnym: 1-2 wychowawców oraz pomoc nauczyciela.
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Ogródek przedszkolny

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe