Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa językowa
Nazwa oddziału

 Klasa językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język obcy nowożytny

 Drugi język obcy nowożytny

Opis

Przedmioty rozszerzone:  j. polski, j. angielski i drugi język obcy nowożytny na podbudowie szkoły podstawowej wybrany spośród języków: francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego)

albo

Przedmioty rozszerzone: język polski i język angielski, a drugi język obcy od podstaw 

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, romanistyki, iberystyki, sinologii, arabistyki, lingwistyki stosowanej, europeistyki, filozofii i innych, rozwijanie zdolności lingwistycznych, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych, stwarzających możliwość pracy w firmach różnych krajów świata, bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych

- udział w zajęciach na Wydziale Filologicznym i Socjologiczno-Historycznym  Uniwersytetu Rzeszowskiego

Atrakcyjność profilu:

- klasa objęta patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez zaproszonych wykładowców,

- udział w zajęciach na Wydziale Filologicznym i Socjologiczno-Historycznym  Uniwersytetu Rzeszowskiego

- nauka języka w małych grupach z uwzględnieniem zaawansowania znajomości języka,

- maratony filmów obcojęzycznych,

- dodatkowe zajęcia z języków obcych przygotowujące do swobodnej komunikacji,

- systematyczne warsztaty językowe z elementami translatoryki i wiedzy o krajach danego obszaru językowego, ułatwiające naukę na studiach w obcym języku na dowolnym kierunku,

- udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych, udział w programach edukacyjnych i szkolnej wymianie międzynarodowej

- bezpośredni kontakt z żywym językiem, stwarzający warunki zbliżone do pobytu w kraju anglojęzycznym (NATIVE SPEAKER)