Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa matematyczno - geograficzna
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno - geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i j.angielski

Przedmiot dodatkowy : ekonomia w praktyce

Gwarancja edukacyjna:  przygotowanie  do studiów na kierunkach:, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria środowiska, ekologiczne źródła energii, energetyka, kryminologia, ekonomia, inżynieria finansowa, ekonomia menadżerska, geografia, nowoczesna kartografia, geoinformatyka, geomatyka, geodezja turystyka, geologia, marketing
i zarządzanie, bankowość, handel międzynarodowy, logistyka itp.
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także wybór miejsca studiowania. 

Atrakcyjność profilu:

 - indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym
w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała,

- współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej – udział w warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego

-  cykliczne spotkania z podróżnikami i osobami profesjonalnie przygotowującymi do podróży,

- warsztaty terenowe z geografii w różnych regionach Polski,

- prowadzenie mini przedsiębiorstw,

- zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych,

- udział w symulacyjnych  grach biznesowych,