Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa biologiczno - chemiczna 2
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno - chemiczna 2

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, język angielski 

Przedmioty dodatkowe : ratownictwo medyczne (klasa I), chemia analityczna - (klasa II

i III )

 Gwarancja edukacyjna: klasy przygotowują uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo, na kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii oraz politechnicznych, np. inżynieria biomedyczna.


Atrakcyjność profilu:

- udział w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym i Wydziale Medycznym, planowana jest współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,

- wyjazdy edukacyjne do Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - największego i najstarszego w Polsce muzeum anatomii oraz Collegium Maius,

- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,

- zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopem elektronowym,

- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,

- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- bardzo dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie: biologiczna i chemiczna