Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa biologiczno - chemiczna 1
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno - chemiczna 1

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Matematyka

Opis

Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia, matematyka

Przedmioty dodatkowe: język łaciński z kulturą antyczną

Gwarancja edukacyjna: klasy przygotowują uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo, na kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii oraz politechnicznych, np. inżynieria biomedyczna.


Atrakcyjność profilu:

- udział w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym i Wydziale Medycznym, planowana jest współpraca z Uniwersytetem Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach,

- wyjazdy edukacyjne do Muzeum Katedry Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego - największego i najstarszego w Polsce muzeum anatomii oraz Collegium Maius,

- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,

- zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopem elektronowym,

- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,

- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

- bardzo dobrze wyposażone i nowoczesne pracownie: biologiczna i chemiczna