Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - Klasa nauk ścisłych
Nazwa oddziału

 Klasa nauk ścisłych

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielski, fizyka lub  informatyka

Przedmiot dodatkowy: robotyka

Gwarancja edukacyjna: bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub informatyki  i języka angielskiego. Dodatkowo,  uczniowie zainteresowani programowaniem komputerowym, mogą rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności w programowaniu oraz tworzeniu stron internetowych, poznawać narzędzia wspomagające tworzenie i zarządzanie różnymi aplikacjami.

Ten profil dobrze przygotowuje do podjęcia wielu kierunków studiów, m.in. informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja, awionika, lotnictwo, budownictwo, energetyka, matematyka, fizyka, co daje w przyszłości gwarancję atrakcyjnej pracy. Umożliwia również przygotowanie do studiów na kierunkach mundurowych, gdzie matematyka i język angielski zdawane na poziomie rozszerzonym, gwarantują przyjęcie na te elitarne uczelnie.

 

Atrakcyjność profilu:

- współpraca z Politechniką Rzeszowską, Politechniką Krakowską i Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie

- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- udział w konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała

- nauka pracy z drukarką 3D

- kształcenie umiejętności tworzenia własnych programów w języku programowania C++, stron internetowych, baz danych, rozwiązywanie problemów informatycznych.

-bardzo ciekawe zajęcia z robotyki

- udział w międzynarodowych, prestiżowych zawodach dla konstruktorów i programistów robotów np. Robotic Arena