Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa akademicka-kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa
Nazwa oddziału

 klasa akademicka-kryminalistyka i nauki pokrewne / humanistyczna z elementami prawa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Wiedza o społeczeństwie

 Biologia

 Historia

 Język angielski

 Informatyka

Opis

W klasie dla akademickiej - kryminalistyka i nauki pokrewne  realizowane są   następujące przedmioty w zakresie rozszerzonym:

-wiedza o społeczeństwie dla wszystkich uczniów

-biologia lub historia do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski lub informatyka do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji.

W grupie humanistycznej z elementami prawa realizowane są następujące przedmioty w zakresie  rozszerzonym:

-wiedza o społeczeństwie dla wszystkich uczniów

-historia lub biologia do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski lub informatyka do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Dla uczniów proponujemy udział w ciekawych projektach edukacyjnych, profesjonalnych warsztatach w laboratoriach m.in. WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, konferencjach studenckich kół naukowych uczelni wyższych, prowadzonych przez specjalistów, pracowników i studentów uczelni.

Profil jest dla każdego kto w przyszłości chce kontynuować naukę na kierunkach takich jak np.  resocjalizacja, socjologia, prawo.

Po lekcjach polecane koło szachowe oraz zajęcia SKS - piłka siatkowa.