Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa biologiczna / przyrodnicza
Nazwa oddziału

 klasa biologiczna / przyrodnicza

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Geografia

 Język angielski

Opis

W grupie biologicznej tej klasy, w zakresie rozszerzonym, dla wszystkich uczniów są realizowane  następujące przedmioty:

-biologia

-chemia

-język angielski.

W grupie przyrodniczej tej klasy, w zakresie rozszerzonym, dla wszystkich uczniów są realizowane następujące przedmioty:

-biologia

-geografia

-język angielski.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Profil jest dla każdego kto chce rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze.  

Dla uczniów proponujemy udział w dostępnych projektach edukacyjnych Politechniki Rzeszowskiej oraz laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej oraz Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadzonych przez specjalistów, pracowników wymienionych uczelni.

Dla zainteresowanych proponowane są zajęcia kursu pierwszej pomocy przedmedycznej, elementy kosmetologii lub  zajęcia z języka migowego przygotowane przez nauczycieli MSP w Łańcucie.

Klasa dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach medycznych, chemicznych, przyrodniczych czy  związanych z ochroną środowiska.