Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczna z geografią lub chemią
Nazwa oddziału

 klasa matematyczna z geografią lub chemią

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Chemia

 Język angielski

Opis

W klasie są realizowane w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:

-matematyka dla wszystkich uczniów

-geografia lub chemia do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski dla wszystkich uczniów.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Profil jest dla każdego kto chce rozwijać swoje zainteresowania matematyką, geografią lub chemią. 

Dla uczniów proponujemy udział w dostępnych projektach edukacyjnych Politechniki Rzeszowskiej oraz warsztatach chemicznych w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej oraz  Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadzonych przez specjalistów, pracowników wymienionych uczelni.

Zainteresowani ekonomią mogą uczestniczyć w zajęciach proponowanych przez SGGW w Warszawie, WSIiZ w Rzeszowie, prowadzić wirtualną firmę.

Klasa  przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach matematycznych, ekonomicznych,  politechnicznych czy technicznych.

Po lekcjach polecane koło szachowe oraz zajęcia SKS - piłka siatkowa.