Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczna z fizyką lub informatyką
Nazwa oddziału

 klasa matematyczna z fizyką lub informatyką

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

W klasie są realizowane w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty:

-matematyka dla wszystkich uczniów

-fizyka lub informatyka do wyboru przez kandydatów podczas rekrutacji

-język angielski dla wszystkich uczniów.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Profil dla każdego kto chce rozwijać swoje zainteresowania matematyką, fizyką lub informatyką. 

Dla uczniów proponujemy udział w dostępnych projektach edukacyjnych Politechniki Rzeszowskiej oraz warsztatach w profesjonalnej  pracowni informatycznej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, prowadzonych przez specjalistów, pracowników wymienionych uczelni.

Klasa dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, fizycznych, informatycznych czy technicznych.

Po lekcjach polecane koło szachowe oraz zajęcia SKS - piłka siatkowa.