Łańcut
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 3 - Elektromechanik pojazdów samochdowych
Nazwa oddziału

 Elektromechanik pojazdów samochdowych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Opis

1. Opis zawodu:

   Elektromechanik pojazdów samochodowych instaluje w samochodach urządzenia elektryczne i elektroniczne, prawidłowo ustawia zapłon i światła samochodowe. Przeprowadza naprawy lub regeneruje uszkodzone urządzenia elektryczne, posługując się amperomierzami, woltomierzami, urządzeniami diagnostycznymi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętarkami z napędem pneumatycznym, specjalnymi przyrządami umożliwiającymi montowanie i demontowanie elektrycznych urządzeń samochodowych oraz typowymi narzędziami ślusarskimi.
   Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i jej przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności, wymiany zespołu, wymiany części zespołu lub naprawy części.
   Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia części. Montuje wiązki elektryczne, rozruszniki, elementy układu oświetlenia, zespoły wycieraczek, akumulatorów, zespoły wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewki zapłonowe, sygnały dźwiękowe, elektryczne pompy paliwowe i spryskiwacze. Ustawia i reguluje zapłon, ustawia reflektory; ładuje akumulatory.
   Konserwuje urządzenia elektryczne samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i okresowej obsługi zespołów. Dokonuje badań diagnostycznych i usuwa usterki układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych.

2. Informacje dodatkowe:

   Wykonywanie zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych wymaga zręczności i umiejętności koncentracji. Elektromechanik powinien cechować się dokładnością i cierpliwością. Ze względu na bezpośredni kontakt z klientami przydatna jest umiejętność komunikacji.
   Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi.

Uczniowie w trakcie pobytu w szkole na zajęciach wynikających z planu nauczania zawodu, po zdaniu egzaminu uzyskują uprawienia do kierowania pojazdami samochodowymi – osobowymi /prawo jazdy kat. B/.

Uczniowie mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia:

- spawacza,
- operatora wózków widłowych,
- diagnosty samochodowego.

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu zawodowego - elektromechanika pojazdów samochodowych jest zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych (MG.12).

4. Sylwetka absolwenta:

Do zadań elektromechanika pojazdów samochodowych należy:

• przyjmowanie samochodów lub zespołów samochodowych do naprawy i sporządzanie protokołu przyjęcia;
• ustalanie rodzaju niesprawności i ich przyczyn metodami diagnostycznymi;
• ustalanie sposobu usunięcia niesprawności, wymiana zespołu, wymiana części zespołu, naprawa części;
• demontaż zespołu, mycie części, weryfikacja części, wymiana lub naprawa;
• montowanie wiązek elektrycznych, rozruszników, elementów układu oświetlenia, zespołu wycieraczek, akumulatorów, zespołu wyłączników, regulatorów napięcia, prądnic i świateł awaryjnych, cewek zapłonowych, sygnałów dźwiękowych, elektrycznych pompek paliwowych i spryskiwaczy;
• ustawianie i regulowanie zapłonu, ustawianie reflektorów;
• ładowanie akumulatorów;
• konserwacja urządzeń elektrycznych samochodu, przeglądy okresowe i okresowa obsługa zespołów;
• dokonywanie badań diagnostycznych i usuwanie usterek układów mechanicznych warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu;
• dokonywanie rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych;
• organizowanie stanowiska pracy, urządzeń diagnostycznych, narzędzi, przestrzeganie przepisów bhp i ppoż.

5. Mechanik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

• przedsiębiorstwach naprawy pojazdów samochodowych;
• stacjach obsługi i stacjach kontroli pojazdów samochodowych;
• autoryzowanych stacjach obsługi;
• przedsiębiorstwach, w których produkowane są pojazdy samochodowe oraz ich części zamienne (obwody i układy elektryczne oraz elektroniczne);
• placówkach handlowych;
• może również prowadzić własny warsztat elektromechaniki pojazdowej.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: