Łańcut
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
Nazwa oddziału

 Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1. Opis zawodu:

   Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie. Zawód ten daje możliwość zapoznania się z nowoczesnymi technologiami informatycznymi stosowanymi w rolnictwie, poznania sprzętu rolniczego, wykorzystywanego w produkcji roślinnej, zwierzęcej i ogrodniczej oraz możliwość obsługi i naprawy pojazdów i maszyn rolniczych. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki zajmuje się użytkowaniem, obsługą i naprawami pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

2. Informacje dodatkowe:

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B i T /samochód osobowy i ciągnik rolniczy/.

Uczniowie w trakcie pobyty w szkole mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia:
- operatora kombajnów zbożowych,
- spawacza,
- operatora wózków widłowych,

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• bezpieczeństwo i higiena pracy,
• podstawy rolnictwa,
• przepisy ruchu drogowego kategorii B i T,
• podstawy konstrukcji maszyn,
• działalność gospodarcza w branży rolniczej,
• pojazdy rolnicze,
• maszyny rolnicze,
• podstawy elektrotechniki i elektroniki,
• użytkowanie i obsługa systemów agrotronicznych w rolnictwie,
• język angielski – zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• obróbka materiałów,
• eksploatacja pojazdów rolniczych,
• eksploatacja maszyn rolniczych,
• eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie,
• praktyka zawodowa w przedsiębiorstwie rolnym /160 godz./.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
- matematyka
- język angielski

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika mechanizacji rolnictwa i agrotroniki jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacja1:
Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (MG.03.).

Kwalifikacja 2:
Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (MG.42.).

4. Sylwetka absolwenta:

 Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

• obsługiwać pojazdy i maszyny rolnicze,
• obsługiwać maszyny samobieżne,
• diagnozować oraz wykonywać naprawy pojazdów i maszyn rolniczych,
• wykonywać czynności kontrolno – obsługowe,
• prowadzić pojazdy samochodowe i ciągniki rolnicze,
• programować sprzęt rolniczy wyposażony w nowoczesną technologię nawigacyjną,
• posługiwać się językiem obcym zawodowym,
• pracować w zespole,
• podczas nauki uczeń tego kierunku może zdobyć dodatkowe uprawnienia na: opryskiwacze rolnicze, wózki jezdniowe z napędem silnikowym z mechanicznym napędem podnoszenia, piły mechaniczne oraz rębaki do drewna, może zdobyć też uprawnienia spawalnicze.

5. Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki znajdzie zatrudnienie w:

   Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki może pracować w spółdzielniach kółek rolniczych, fabrykach maszyn rolniczych i przedsiębiorstwach obrotu maszynami, nadleśnictwach, w instytucjach naukowych, gospodarstwach doświadczalnych, hodowlanych, rolnych, jako przedstawiciele handlowy producentów lub firm sprzedających sprzęt rolniczy, w serwisach naprawczych sprzętu rolniczego, w firmach technicznej obsługi rolnictwa.

   Może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą, prowadząc indywidualne gospodarstwo warsztat naprawy maszyn rolniczych.
Zgodnie z wymogami Unii Europejskiej technicy mechanizacji rolnictwa nabywają prawo do przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rodzinnego jako przedsiębiorstwa rolnego korzystający z dopłat bezpośrednich oraz funduszy unijnych.

   Po uzyskaniu dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa może je podwyższać, kontynuując naukę w szkołach wyższych na kierunku technika rolnicza i leśna.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: