Łańcut
Technikum
Technikum Nr 3 - Technik pojazdów samochdowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochdowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

1. Opis zawodu:

   Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością. Zmiany zachodzące w świecie, a w szczególności: globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa ludzi, nowe techniki i technologie sprawiają, że rośnie zapotrzebowanie na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, które są wyposażone w elektronikę i nowoczesne technologie. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Jak wskazują wyniki badań „Zapotrzebowanie na zawody oraz kwalifikacje i kompetencje” opracowanego przez WUP, zapotrzebowanie na techników pojazdów samochodowych jest coraz większe.

2. Informacje dodatkowe:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:
• bezpieczeństwo pracy w przedsiębiorstwie samochodowym,
• podstawy konstrukcji maszyn,
• silniki pojazdów samochodowych,
• podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych,
• wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdów samochodowych,
• organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym,
• przepisy ruchu drogowego w zakresie kategorii B,
• język angielski – zawodowy.

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:
• pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych,
• pracownia elektrotechniki elektroniki i pojazdów samochodowych,
• pracownia samochodowa,
• pracownia organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych,
• praktyka zawodowa w zakładzie diagnostyki i naprawy pojazdów samochodowych /160 godz./

W cyklu kształcenia wszyscy uczniowie przechodzą teoretyczną i praktyczną naukę jazdy uprawniające do przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kategorii B.

Uczniowie mogą poszerzyć kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w kursach organizowane przez PCKPiEZ w Łańcucie uzyskując dodatkowe uprawnienia:

- spawacza,
- operatora wózków widłowych,
- diagnosty samochodowego,
- operatora obrabiarek sterowanych numerycznie i inne.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

- matematyka
- język angielski

3. Kwalifikacje uzyskiwane w czasie kształcenia:

Warunkiem uzyskania tytułu technika pojazdów samochodowych jest zdanie dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:

Kwalifikacja1:
Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych (MOT.05.)

Kwalifikacja 2:
Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych (MOT.06.)

4. Sylwetka absolwenta:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
• organizowania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych,
• oceny stanu technicznego pojazdów, ustalania przyczyn niesprawności oraz sposobów napraw,
• wykonywania napraw pojazdów samochodowych,
• kontrolowania jakości wykonanych napraw,
• prowadzenia usług motoryzacyjnych,
• sprzedaży pojazdów samochodowych oraz artykułów motoryzacyjnych,
• prowadzenia dokumentacji związanej z obsługą i naprawą pojazdów samochodowych,
• kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

5. Technik pojazdów samochodowych znajdzie zatrudnienie w:

• stacjach obsługi i kontroli pojazdów samochodowych,
• zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
• salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
• przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
• przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
• firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

6. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia: