Łańcut
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - Klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 Klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Geografia

Opis

W naszej szkole proponujemy następujące zawody: fryzjer, kucharz, sprzedawca, cukiernik, stolarz, fotograf, lakiernik samochodowy, blacharz samochodowy, piekarz, cieśla, tapicer oraz krawiec. Kandydat, który chce podjąć naukę w naszej szkole musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w szkole (w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące realizowane są w szkole. W klasie pierwszej dwa dni w tygodniu to zajęcia praktyczne u pracodawcy, natomiast w klasie drugiej i trzeciej to już trzy dni.
Absolwenci branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu w Izbie Rzemieślniczej uzyskują tytuł czeladnika. Mogą również zdawać egzamin zawodowy organizowany przez OKE.