Łańcut
Technikum
Technikum Nr 1 - Technikum informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

Kształcimy zarówno w klasie o profilu wojskowym jak i cywilnym.
TECHNIK INFORMATYK to fachowiec, który posługuje się systemami operacyjnymi, projektuje bazy danych i ich oprogramowanie, tworzy programy i strony internetowe, obsługuje oprogramowanie użytkowe i urządzenia peryferyjne, konfiguruje sprzęt i oprogramowanie.

Technik informatyk jest specjalistą z zakresu m.in.:

-montażu i eksploatacji systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych oraz sieci;

-programowania, tworzenia i administrowania stronami internetowymi oraz bazami danych.

Technik informatyk to ciekawy, twórczy i bardzo dobrze opłacany zawód.
Firmy, w których informatyk znajdzie pracę to: ośrodki obliczeniowe, instytucje zajmujące się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego, firmy sprzedające sprzęt komputerowy, instalujące oprogramowanie i sieci komputerowe, punkty serwisowe sprzętu komputerowego i wiele innych.

 

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

a) przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

b) administrowania systemami operacyjnymi,

c) serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,

d) przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

2) w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

a) tworzenia i administrowania stronami internetowymi,

b) tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,

c) programowania aplikacji internetowych,

d) tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

W ramach kształcenia organizowany jest kurs CISCO, światowej firmy z branży informatycznej, kończący się certyfikatem.