Łańcut
Technikum
Technikum Nr 1 - Technikum mechaniczne lotnicze
Nazwa oddziału

 Technikum mechaniczne lotnicze

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK MECHANIK LOTNICZY
Klasa objęta patronatem EME Aero.
Technik mechanik lotniczy to specjalista w zakresie obsługi liniowej i hangarowej statków powietrznych, który zajmuje się serwisowaniem i kontrolowaniem stanu technicznego samolotów.
Mechanik lotniczy jest specjalista z zakresu m.in.:
-skrzydeł
-silnika
-kadłuba statku powietrznego
-instalacji paliwowej
-śmigła

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania ocen technicznych statków powietrznych;
2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych;
3) wykonywania obsługi hangarowej statków powietrznych;
4) wykonywania napraw zespołów i wyposażenia statków powietrznych.


Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechanik lotniczy powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji TLO.03. Wykonywanie obsługi technicznej płatowca i jego instalacji oraz zespołu napędowego statków powietrznych:

1) wykonywania obsługi technicznej statków powietrznych i ich podzespołów;

2) wykonywania obsługi liniowej statków powietrznych.