Łańcut
Technikum
Technikum Nr 1 - Technikum mechatroniczne
Nazwa oddziału

 Technikum mechatroniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

Opis

TECHNIK MECHATRONIK to fachowiec łączący wiedzę i umiejętności z dziedziny mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki, potrafiący zastąpić urządzenia mechaniczne inteligentnymi systemami elektromechanicznymi. Technik mechatronik jest specjalistą z zakresu m.in.:

-montażu, uruchamiania i konserwacji urządzeń oraz systemów mechatronicznych;

-eksploatacji i programowania urządzeń oraz systemów mechatronicznych;

-tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń oraz systemów mechatronicznych.

Technik mechatronik znajdzie zatrudnienie w:
zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, przy projektowaniu i programowaniu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz firmach zajmujących się nadzorem technicznym takich urządzeń.

Uczniowie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach kół zainteresowań:

- Modelowanie bryłowe z wykorzystaniem oprogramowania  SolidWorks

- Robotyka – projektowanie, programowanie i wykonywanie mini robotów z wykorzystaniem drukarki 3D oraz frezarki CNCKwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:

ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych

ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

 

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

1) w zakresie kwalifikacji ELM.03. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych:

a) montowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) wykonywania rozruchu urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) wykonywania konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) w zakresie kwalifikacji ELM.06. Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych:

a) eksploatowania urządzeń i systemów mechatronicznych,

b) tworzenia dokumentacji technicznej urządzeń i systemów mechatronicznych,

c) programowania urządzeń i systemów mechatronicznych.

 

Po realizacji kształcenia w zakresie umiejętności projektowanie urządzeń i systemów mechatronicznych uczeń powinien być przygotowany do:

1) projektowania elementów, podzespołów i zespołów elektrycznych i elektronicznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

2) projektowania elementów, podzespołów i zespołów pneumatycznych i elektropneumatycznych urządzeń i systemów mechatronicznych;

3) projektowania elementów, podzespołów i zespołów hydraulicznych i elektrohydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych.