Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna
Nazwa oddziału

 klasa humanistyczna z elementami dziennikarstwa / pedagogiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Biologia

 Język angielski

 Informatyka

Opis

Profil humanistyczny z elementami dziennikarstwa jest dla Ciebie, jeżeli jesteś zainteresowany przedmiotami humanistycznymi, literaturą, sztuką i filozofią.

 

Profil pedagogiczny  jest dla uczniów, którzy chcieliby zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii, ochrony zdrowia, sposobów przygotowania i prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą.


W klasie:

  • udział w wykładach z języka polskiego i historii  w ramach współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim
  • dodatkowe zajęcia z dziennikarstwa, które  rozwijają precyzyjne posługiwanie  się językiem polskim, uczą warsztatu dziennikarskiego, tworzenia własnych tekstów  przeznaczonych do publikacji prasowych i internetowych
  • współpraca  z instytucjami, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, świetlice, biblioteki umożliwia  rozwijanie pasji pedagogicznych
  • uczniowie mogą nabywać praktyczne umiejętności poprzez organizowanie teatrzyków, zajęć plastycznych i muzycznych.Klasa przygotowuje w szczególności do podjęcia studiów na kierunkach: dziennikarstwo, filologia polska, filologia klasyczna, historia, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, edytorstwo, public relations, kulturoznawstwo, teatrologia, filmoznawstwo, w zawodach pedagogicznych, psychologicznych, opiekuńczych, terapeutycznych, ochrony zdrowia.


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • język polski 
  • historia lub biologia
  • język angielski lub informatyka