Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczna z geografią lub chemią
Nazwa oddziału

 klasa matematyczna z geografią lub chemią

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Ten profil  jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi, a w szczególności matematyką, geografią, chemią. 


W klasie:

 • zajęcia z ekonomii i przedsiębiorczości pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i  Zarządzania w Rzeszowie
 • elementy ekonomii i geografia we współpracy z SGGW w  Warszawie
 • zajęcia z chemii w laboratoriach Politechniki Rzeszowskiej i WSIiZ
 • zajęcia pozaszkolne w instytucjach takich jak: Centrum Nauki Kopernik,  Planetarium w Chorzowie
 • coroczne wyjazdy edukacyjne z geografii
 • udział w cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze” – WSIiZ 
 • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki, geografii oraz do innych konkursów matematycznych, geograficznych i chemicznych.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych, ekonomicznych (np. zarządzanie, finanse i  bankowość), menedżerskich, logistycznych, hotelarsko-turystycznych, przyrodniczych (np. geologia, geodezja, ochrona środowiska).

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

 • matematyka
 • geografia  lub chemia
 • język angielski