Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA NAUK HUMANISTYCZNYCH Z KOMPARYSTYKĄ Przedmioty rozszerzone: język polski, historia , WOS lub j. angielski
Nazwa oddziału

 KLASA NAUK HUMANISTYCZNYCH Z KOMPARYSTYKĄ Przedmioty rozszerzone: język polski, historia , WOS lub j. angielski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Drugi język obcy nowożytny ,  Muzyka ,  Plastyka ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Wiedza o społeczeństwie

 Język angielski

Opis

Gwarancja edukacyjna: Ofertę tej klasy kierujemy do uczniów planujących w przyszłości podjęcie studiów na wszystkich kierunkach humanistycznych, prawniczych i społecznych, takich jak np. prawo, administracja, dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, pedagogika, psychologia, filozofia, historia sztuki, archeologia, stosunki międzynarodowe, bezpieczeństwo narodowe,  filologia polska, historia i inne

Uczniom klasy humanistycznej zapewniamy:

- bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z historii, języka angielskiego, języka polskiego

- ciekawe formy zajęć: warsztaty, debaty, zajęcia prowadzone przez pracowników IPN, Muzeum Zamku w Łańcucie itp.,

- udział u projektach edukacyjnych, konferencjach naukowych i wydarzeniach kulturalnych,

- indywidualne przygotowanie uczniów do udziału w znaczących konkursach i olimpiadach

- udział w zajęciach na Wydziale Filologicznym i Socjologiczno-Historycznym  Uniwersytetu Rzeszowskiego

- zajęcia z historii miasta i regionu

 

Atrakcyjność profilu:,

- współpraca z Instytutem Pamięci Narodowej – udział w programie rozszerzającym historię Polski XX wieku, zwłaszcza rzeszowszczyzny,

- współpraca z Muzeum Zamkiem w Łańcucie,

- stawianie pierwszych kroków dziennikarskich w redakcji gazety szkolnej, strony internetowej I LO oraz portali społecznościowych,

- dodatkowe zajęcia: etyka, filozofia, komparystyka

- realizacja projektów historycznych

- wycieczki do miejsc pamięci

-udział w zajęciach z archeologii, filozofii, historii, medioznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim