Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA LINGWISTYCZNA Z KOMPARYSTYKĄ Przedmioty rozszerzone: j. polski i j. angielski, zwiekszona liczba godzin drugiego języka obcego
Nazwa oddziału

 KLASA LINGWISTYCZNA Z KOMPARYSTYKĄ Przedmioty rozszerzone: j. polski i j. angielski, zwiekszona liczba godzin drugiego języka obcego

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Język angielski

Opis

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiowania filologii polskiej, angielskiej, niemieckiej, romanistyki, iberystyki, sinologii, arabistyki, lingwistyki stosowanej, zarządzania biznesem, europeistyki, filozofii, dziennikarstwa,  turystyki i rekreacji i wielu innych.

Główne cele realizowane w klasie lingwistycznej:

- bardzo dobra znajomość historii i kultury języka polskiego oraz proponowanych języków obcych,

- bardzo dobra znajomość literatury polskiej i obcej,

- udział w wydarzeniach kulturalnych oraz naukowych,

- udział w programach edukacyjnych i szkolnej wymianie międzynarodowej,

- indywidualne przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
 i olimpiadach,

- przygotowanie na bardzo wysokim poziomie do egzaminu maturalnego
 z języka polskiego i języków obcych

- udział w zajęciach na Wydziale Filologicznym i Socjologiczno-Historycznym  Uniwersytetu Rzeszowskiego


Atrakcyjność profilu:

- klasa objęta patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego – uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez zaproszonych wykładowców,

- nauka języka w małych grupach z uwzględnieniem zaawansowania znajomości języka,

- maratony filmów obcojęzycznych,

- dodatkowe zajęcia z języków obcych przygotowujące do swobodnej komunikacji,

- systematyczne warsztaty językowe z elementami translatoryki i wiedzy o krajach danego obszaru językowego, ułatwiające naukę na studiach
w obcym języku na dowolnym kierunku,

- bezpośredni kontakt z żywym językiem, stwarzający warunki zbliżone do pobytu w kraju anglojęzycznym (NATIVE SPEAKER),

- dodatkowe zajęcia: komparystyka