Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA BIOMEDYCZNA Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, WOS
Nazwa oddziału

 KLASA BIOMEDYCZNA Przedmioty rozszerzone: język polski, biologia, WOS

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Wiedza o społeczeństwie

Opis

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie na kierunki: psychologia, nauki o zdrowiu, pielęgniarstwo, biologia, biotechnologia,  a także ochrona środowiska, weterynaria, dietetyka, kosmetologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, zdrowie publiczne, socjologia i innych.

 

Atrakcyjność profilu:

- udział w zajęcia na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym i Wydziale Medycznym

- dodatkowe zajęcia: język migowy, język łaciński, ratownictwo medyczne,

- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,

- zajęcia laboratoryjne, obserwacje mikroskopowe,

- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,

- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.