Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA POLITECHNICZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia i j.angielski
Nazwa oddziału

 KLASA POLITECHNICZNA Przedmioty rozszerzone: matematyka, chemia i j.angielski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Chemia

Opis

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach: biotechnologia, inżynieria chemiczna i procesowa, chemia medyczna, technologia chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria środowiska, ekologiczne źródła energii, energetyka, kryminologia, ochrona środowiska itp. Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także wybór miejsca studiowania. 

 

 

Atrakcyjność profilu:

- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym
w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza,

- współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej – udział w warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego