Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa matematyczna z fizyką lub informatyką
Nazwa oddziału

 klasa matematyczna z fizyką lub informatyką

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

 Informatyka

 Język angielski

Opis

Ten profil  jest dla Ciebie, jeżeli interesujesz się  przedmiotami ścisłymi, a w szczególności matematyką, fizyką, informatyką.


W klasie:

  • zajęcia z informatyki pod patronatem Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, które odbywają się w szkole, w nowoczesnej pracowni komputerowej oraz w laboratoriach informatycznych WSIiZ
  • zajęcia pozaszkolne w instytucjach takich jak: Centrum Nauki Kopernik, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Planetarium w Chorzowie
  • udział w cyklu wykładów „Wielkie pytania w nauce i kulturze” – WSIiZ 
  • przygotowanie do udziału w Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH z matematyki i fizyki oraz do innych konkursów matematycznych, fizycznych, informatycznych.

Profil przygotowuje do podjęcia studiów na kierunkach politechnicznych (np.  automatyka i robotyka, elektronika, lotnictwo i kosmonautyka, mechanika, budownictwo, mechatronika, telekomunikacja); kierunkach informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, ekonomicznych i wielu innych. 


Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • matematyka
  • fizyka lub informatyka
  • język angielski