Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA MATEMATYCZNA Z GEOINFORMATYKĄ Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i j.angielski
Nazwa oddziału

 KLASA MATEMATYCZNA Z GEOINFORMATYKĄ Przedmioty rozszerzone: matematyka, geografia i j.angielski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Matematyka

 Geografia

Opis

Gwarancja edukacyjna: profesjonalne przygotowanie do studiów na kierunkach:, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, metalurgia, inżynieria środowiska, ekologiczne źródła energii, energetyka, kryminologia, ekonomia, inżynieria finansowa, ekonomia menadżerska, geografia, nowoczesna kartografia, geoinformatyka, geomatyka, geodezja turystyka, geologia, marketing
i zarządzanie, bankowość, handel międzynarodowy, logistyka itp.
Dobór przedmiotów rozszerzonych pozwala absolwentom tego profilu na dużą elastyczność w wyborze kierunku studiów, a dzięki dobrej znajomości języka angielskiego także wybór miejsca studiowania. 

 

Atrakcyjność profilu:

- zajęcia z geoinformatyki ,

- zajęcia z GIS, przy współpracy z firmą Esri Polska czyli - indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- udział w licznych konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym
w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza,

- współpraca z Instytutem Filologii Angielskiej – udział w warsztatach językowych prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Rzeszowskiego

- klasa pod patronatem Akademii Młodego Globtrotera  - cykliczne spotkania z podróżnikami i osobami profesjonalnie przygotowującymi do podróży,

- warsztaty terenowe z geografii w różnych regionach Polski,

- dodatkowy przedmiot - ekonomia w praktyce,

- prowadzenie mini przedsiębiorstw,

- zajęcia na Giełdzie Papierów Wartościowych,

- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.