Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA MEDYCZNA I Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i matematyka lub j.angielski
Nazwa oddziału

 KLASA MEDYCZNA I Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia i matematyka lub j.angielski

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

 Matematyka

Opis

Gwarancja edukacyjna: klasy przygotowują uczniów przede wszystkim do studiów na kierunkach medycznych np. medycyna, ratownictwo medyczne, stomatologia, analityka, farmacja, pielęgniarstwo, na kierunkach rolniczych, przyrodniczych, bioinżynierii, weterynarii, fizjoterapii, kosmetologii oraz politechnicznych, np. inżynieria biomedyczna.

Przedmiotami uzupełniającymi są :chemia analityczna i ratownictwo medyczne.

 

Atrakcyjność profilu:

- udział w zajęciach na Uniwersytecie Rzeszowskim na Wydziale Biologiczno-Rolniczym i Wydziale Medycznym,

- dodatkowe zajęcia: język migowy, język łaciński, ratownictwo medyczne,

- warsztaty terenowe w Arboretum w Bolestraszycach i w parkach krajobrazowych,

- zajęcia umożliwiające obserwacje mikroskopowe,

- realizacja ciekawych projektów ekologicznych i prozdrowotnych,

- indywidualny program nauczania biologii dla uczniów szczególnie uzdolnionych.