Łańcut
Liceum ogólnokształcące
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza - KLASA NAUK ŚCISŁYCH z ROBOTYKĄ Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielskim, fizyką lub informatyką
Nazwa oddziału

 KLASA NAUK ŚCISŁYCH z ROBOTYKĄ Przedmioty rozszerzone: matematyka, j. angielskim, fizyką lub informatyką

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka ,  Technika
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Język angielski

 Fizyka

 Informatyka

Opis

Gwarancja edukacyjna: klasa ta gwarantuje uczniom bardzo dobre przygotowanie do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, fizyki lub informatyki  i języka angielskiego. Dodatkowo,  uczniowie zainteresowani programowaniem komputerowym, mogą rozwijać zainteresowania i doskonalić umiejętności w programowaniu, tworzeniu stron internetowych itp. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zadbano także o taką ilość godzin języka angielskiego, by uczniowie mogli uzyskać wysoki wynik na maturze rozszerzonej 
z tego przedmiotu, a także poznać techniczne słownictwo z języka angielskiego - tak niezbędne na studiach i w  późniejszej pracy.

Ten profil dobrze przygotowuje również do podjęcia wielu kierunków studiów (m.in. informatyka, mechatronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja, awionika, lotnictwo, budownictwo, energetyka, matematyka, fizyka itp.) dających w przyszłości gwarancję atrakcyjnej pracy. Umożliwia również przygotowanie do studiów na kierunkach mundurowych, gdzie matematyka i język angielski zdawane na poziomie rozszerzonym, gwarantują przyjęcie na te elitarne uczelnie.

 

Atrakcyjność profilu:

- współpraca z Politechniką Rzeszowską, udział w zajęciach laboratoryjnych i wykładach na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki (projekt „Kariera inżyniera”),

- indywidualny program nauczania matematyki dla uczniów szczególnie uzdolnionych,

- udział w konkursach i olimpiadach matematycznych, w tym w Konkursie Matematycznym im. prof. Jana Marszała, nad którym patronat honorowy objęło Stowarzyszenie Dolina Lotnicza,

- możliwość uzyskania certyfikatu ECDL (Europejskie Komputerowe Prawo Jazdy),

- nauka umiejętności tworzenia własnych programów w języku programowania C++, stron internetowych, baz danych, rozwiązywanie problemów informatycznych.

-bardzo ciekawe zajęcia z robotyki

- udział w międzynarodowych, prestiżowych zawodach dla konstruktorów i programistów robotów np. Robotic Arena