Łańcut
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 2 - BR - klasa wielozawodowa
Nazwa oddziału

 BR - klasa wielozawodowa

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Opis

Uczeń gimnazjum lub szkoły podstawowej, który chce podjąć naukę w branżowej szkole I stopnia musi podpisać umowę z pracodawcą u którego będzie realizował kształcenie praktyczne w danym zawodzie. Teoretyczne przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych turnusach dokształcania pracowników młodocianych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Łańcucie (na terenie szkoły w zawodach: fryzjer, sprzedawca, cukiernik i kucharz) lub w ośrodkach pozamiejscowych w zależności od zawodu) Absolwenci branżowej szkoły I stopnia otrzymują dyplom potwierdzający ich kwalifikacje zawodowe. Mogą również zdawać egzamin w Izbie Rzemieślniczej uzyskując tytuł czeladnika.
Szkoła prowadzi kształcenie w zawodach: sprzedawca, fryzjer, kucharz, cukiernik, fotograf, stolarz, piekarz, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, krawiec.