Łańcut
Technikum
Technikum Nr 2 - TRa - technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 TRa - technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Język obcy nowożytny

 Matematyka

Opis

Finanse są podstawą funkcjonowania każdej firmy. W niej musi się zgadzać wszystko co do grosza. Dbaniem o to by tak było zajmuje się technik rachunkowości. Organizuje on pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług.

Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia
a)    Kwalifikacja 1:
Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
b)    Kwalifikacja 2:
Prowadzenie rachunkowości


Zatrudnienie
Zawód technika rachunkowości stwarza duże szanse zatrudnienia na różnorodnych stanowiskach pracy. Nabyte umiejętności zawodowe umożliwiają absolwentowi utworzenie i prowadzenie własnej działalności oraz zatrudnienie na wielu stanowiskach w różnych jednostkach organizacyjnych. Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach. Analiza ofert pracy wykazała, że wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie księgowości, finansów, obsługi sprzedaży i marketingu.