Łańcut
Technikum
Technikum Nr 1 - Technikum elektroniczne
Nazwa oddziału

 Technikum elektroniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

TECHNIK ELEKTRONIK to specjalista z zakresu montażu oraz instalowania układów i urządzeń elektronicznych, a także eksploatacji urządzeń elektronicznych.  

Technik elektronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: instalowania, konserwowania, użytkowania i naprawy urządzeń elektronicznych, w zakładach wytwórczych i naprawczych, placówkach badawczo-rozwojowych, oraz w innych jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne.