Łańcut
Technikum
Technikum Nr 1 - Technikum mechaniczne
Nazwa oddziału

 Technikum mechaniczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Fizyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

TECHNIK MECHANIK to specjalista z zakresu montażu i obsługi maszyn i urządzeń mechanicznych, wykonywania i naprawy elementów maszyn, urządzeń, narzędzi oraz organizacji i nadzorowania procesów produkcji.

Technik mechanik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie: wytwarzania części maszyn i urządzeń, dokonywania ich montażu, instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń, ich obsługiwania oraz organizowania procesu produkcji.

Technik mechanik to nowoczesny i wymagający zawód.

Absolwenci tego zawodu są bardzo poszukiwani przez pracodawców. Duża liczba zakładów branży mechanicznej powstających na Podkarpaciu ciągle boryka się z brakiem wykwalifikowanej kadry, więc absolwent tego kierunku kształcenia łatwo znajdzie pracę.