Łańcut
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - Liceum wojskowe/policyjne/strażackie
Nazwa oddziału

 Liceum wojskowe/policyjne/strażackie

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

Klasa o profilu wojskowym, policyjnym lub strażackim. Celem szkoły jest przygotowanie absolwentów do dalszej nauki na uczelniach wyższych wszelkiego typu, w tym także uczelnie „mundurowe". Uczniowie zdobywają wiedzę z zakresu prawa, specyfiki i taktyki zawodu żołnierza, policjanta lub strażaka.  Politechnika Rzeszowska objęła patronatem klasy mundurowe, które biorą udział w wykładach i zajęciach prowadzonych na uczelni. Najzdolniejsi uczniowie zostaną objęci naukową opieką i uzyskają możliwość udziału w zajęciach dla studentów. Ponadto posiadamy podpisane porozumienie z jednostką patronacką którą jest I Batalion Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie. Kształcenie wojskowe prowadzimy w oparciu o program nauczania zatwierdzony przez Ministra Obrony Narodowej. Klasa wojskowa naszej szkoły jest w gronie szkół zakwalifikowanych do udziału w programie MON - Certyfikowane Klasy Wojskowe.

Młodzież klas wojskowych, poza zajęciami ogólnokształcącymi, zdobywa wiedzę z zakresu przysposobienia wojskowego, uczestniczy w szkoleniu samoobrony prowadzonym przez wykwalifikowanego instruktora oraz zdobywa podstawowe umiejętności strzeleckie. 

Młodzież klas policyjnych uczestniczy w zajęciach z zakresu wiedzy o policji, prowadzonych przez  funkcjonariuszy policji. Uczy się podstaw prawa karnego, zdobywa wiedzę z zakresu strzelectwa, ratownictwa  i samoobrony.

Młodzież klasy strażackiej odbywa zajęcia z przysposobienia pożarniczego, prowadzonych przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie.  Uczniowie mają możliwość uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia podstawowego oraz szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego dla strażaków ratowników OSP.

Każdego roku, we wrześniu, uczniowie klas pierwszych mundurowych składają uroczystą przysięgę na rynku miasta, którą poprzedza msza święta.

Każdego roku młodzież klas mundurowych bierze udział w poligonie wojskowym. Podczas szkolenia zdobywa wiedzę z zakresu taktyki wojskowej, orientacji w terenie i łączności. Ma możliwość doskonalenia umiejętności posługiwania się bronią.