Kwidzyn
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
Adres
Grunwaldzka 54, 82-500 Kwidzyn
Telefon
552793444
Fax
552613444
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Danuta Chodorowska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
 • Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Gębika
Opis

Prowadzimy nabór uczniów do klas pierwszych w roku szkolnym 2022/2023 w następujących oddziałach:

- 3 oddziały ogólne – do 25 uczniów w każdej klasie,

- 1 oddział integracyjny – do 20 uczniów w klasie, w tym od 2 do 5 dzieci z orzeczeniem do klasy integracyjnej.

 

Na każdym poziomie edukacyjnym funkcjonują klasy integracyjne, w których zajęcia prowadzone są przez nauczyciela przedmiotu oraz pedagoga wspomagającego. Każdy uczeń z orzeczeniem otrzymuje odpowiednie wsparcie. Zapewniamy pomoc pedagogiczną i terapeutyczną dla uczniów, u których stwierdzono defekty ruchu, słuchu, wzroku, zaburzeń mowy, zatrudniając specjalistów wspomagających proces kształcenia i wychowania w zakresie: socjoterapii, logoterapii, pedagogiki korekcyjno – kompensacyjnej, rewalidacji, psychoterapii, neurologopedii, kinezyterapeutę, oligofrenopedagogów.Od klasy IV prowadzimy nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego: piłka nożna chłopców oraz siatkówka dziewcząt.

 

Nauczane języki obce:

- obowiązkowy w klasach I-VIII: język angielski,

- do wyboru w klasie VII i kontynuacja w klasie VIII: język niemiecki lub język  hiszpański (native speaker),

- nieobowiązkowy (w formie koła) dla uczniów z klas I-VIII: język włoski.

Organizujemy także zajęcia z języka polskiego dla obcokrajowców.

 

Szkoła zapewnia odpowiednie, bezpieczne warunki do nauki:

· oddzielny budynek do nauki dla pierwszoklasistów,

· dwa oddzielne dziedzińce (dla młodszych i starszych uczniów),

· 38 pomieszczeń do zajęć lekcyjnych, w tym:

- gabinety przedmiotowe, tj. fizyczny, chemiczny, biologiczny, geograficzny, przyrodniczy,

- klasopracownie: komputerowe, językowe, matematyczne, zajęć technicznych,

- sala gimnastyczna,

· gabinety specjalistyczne: pedagoga, psychologa, logopedy, terapii pedagogicznej, ogólnomedyczny, kinezyterapii (sala doświadczania świata).

· plac zabaw, boisko do koszykówki, bieżnia i skocznia, miejsce do rekreacji,

· świetlicę, stołówkę,

· Izbę Patrona i Historii Szkoły,

· bibliotekę z centrum informatycznym,

· dostępną halę sportową,

Atutem szkoły jest bliskość pływalni miejskich i kompleksu sportowego na Stadionie Miejskim.
Osiągnięcia

Prezentujemy wysoki poziom nauczania. Nasi uczniowie odnoszą liczne sukcesy w konkursach, olimpiadach, zawodach i turniejach na szczeblu lokalnym i ponadlokalnym (wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym).

Sukcesy uczniów w kuratoryjnych konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim w ostatnich 5 latach (2016-2021) to: 8 laureatów (przedmioty: fizyka, informatyka, j. polski, matematyka, j. angielski, biologia, religia) i aż 34 finalistów (przedmioty: fizyka, informatyka, j. polski, matematyka, j. angielski, chemia, geografia, biologia, religia) – łącznie 42 osiągnięcia. Uczniowie uzyskują także bardzo dobre wyniki w skali kraju, województwa, powiatu i miasta z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego, matematyki i języka polskiego. Poziom nauczania potwierdzały noty: 8- 7- 6- stanin.

 

Za szkolne osiągnięcia po pierwszym etapie kl. I-III i postawę uczniowską godną naśladowania nagradzamy uczniów Odznaką Dominika.

Na koniec edukacji w SP6 uczeń może otrzymać odznakę: Srebrna Tarcza, tytuł: Uczeń na Szóstkę (w każdej szkolnej dziedzinie) oraz najwyższe szkolne wyróżnienie: Medal Gębika (Patrona Szkoły).


Jesteśmy w Centrum Mistrzostwa Informatycznego. Realizujemy program OSE i Zdolni z Pomorza. Stosujemy nowoczesne techniki komputerowe, sprawdzone platformy edukacyjne do nauczania stacjonarnego i zdalnego

Wszystkie sale lekcyjne zaopatrzone są w sprzęt komputerowy, projektory multimedialne, światłowodowy Internet. Zajęcia mogą być prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu - monitorów interaktywnych, wielofunkcyjnych tablic interaktywnych oraz Knoockera - magicznej ściany i podłogi, a zarazem systemu interaktywnej rozrywki grupowej, łączącego aktywność ruchową z wirtualną rzeczywistością.

Na wysokim poziomie realizowane są zajęcia informatyczne. Nasi uczniowie biorą udział w projektach:

LIGA algorytmiczna, w ramach projektu CMI , w zespole TARAMARL4A, w kategorii Skrzaty, przeznaczona do ogólnopolskiej rywalizacji zespołów uczniów szkół podstawowych, z klas IV - VIII, którzy programują w języku Scratch.

Liga Zadaniowa w projekcie „Zdolni z Pomorza” (w roku 2020/2021 - 2 laureatów w Pomorskiej Lidze Zadaniowej z Informatyki dla uczniów kl. 7-8).

Zajęcia pozalekcyjne

 

Oferowane zajęcia pozalekcyjne dla uczniów na rok szkolny 2022/2023Pierwszoklasiści mają możliwość udziału w zajęciach pozalekcyjnych wspierających ich rozwój:

1. Edukacja przez szachy - nauka gry w szachy

Zalety: rozwija twórcze myślenie, poprawia pamięć, umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolności matematyczne i logicznego myślenia.

2. Planszówki - dydaktyczne rozrywki

Zalety: edukują, integrują, dają mnóstwo dobrej zabawy, wzmacniają pamięć, uczą planowania, przewidywania oraz kreatywnego rozwiązywania problemów.

3. Gry i zabawy językowe (w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim).

Zalety: uczą, bawią, integrują, ułatwiają dalszą naukę języków, pożyteczne spędzanie czasu.

4. Nauka i zabawa z kodowaniem i programowaniem

Od najmłodszych lat uczymy programowania, korzystając między innymi z ozobotów (edukacyjnych robotów dla dzieci). Zalety: rozwój logicznego myślenia, zadaniowego podejścia do stawianych problemów, umiejętność pracy zespołowej, aktywności z wykorzystaniem maty do kodowania, kolorowych kubków.

5. Czarodziejski flażolecik

Zalety: możliwość rozwijania muzycznych zdolności dzieci, a w przyszłości ich aktywnego udziału w życiu kulturalnym, wiele radości z muzykowania na prawdziwym instrumencie, umiejętność koncentracji, a poprzez integrację dźwięku i rytmu – rozwijana jest sprawność artykulacji, intonacji, umiejętność czytania.

6. Śpiewający Teatr

Zalety: wzbogaca się osobowość dziecka poprzez nowe doświadczenia wokalno- aktorskie, rozwój emocjonalny i społeczny, doskonalą się procesy poznawcze, zmysły i motoryka. To okazja do doświadczania radości z tworzenia oraz z efektów tej pracy, możliwość prezentacji swoich umiejętności.

7. Przez sport do zdrowia - Gry i zabawy animacyjno- ruchowe.

Zalety: umiejętność współdziałania w grupie i na jej rzecz, pobudzanie kreatywności i pomysłowości, wzbogacanie wyobraźni, odkrywanie swoich pasji oraz rozładowanie stresu.

 

SPORT

Od klasy IV prowadzimy nabór do oddziałów mistrzostwa sportowego: piłka nożna chłopców oraz siatkówka dziewcząt.

Dążymy do utrzymania jakości i poziomu nauczania. Młodzi sportowcy uzyskują wysokie wyniki w wiodących dotychczas dyscyplinach. Od kilkunastu lat w generalnej klasyfikacji wojewódzkich igrzysk byli laureatami 1-2 i 3 miejsca na ponad 400 szkół, plasując się w ścisłej czołówce najlepszych szkół podstawowych województwa pomorskiego.

Uczniowie zdobyli dwukrotne mistrzostwo województwa w koszykówce, mistrzostwo województwa w siatkówce oraz sztafetowych biegach przełajowych, złote medale w pływaniu. Klasy sportowe zdobywały tytuły Mistrzów Polski w koszykówce chłopców i siatkówce dziewcząt. W 2020 r. wywalczono mistrzostwo województwa w szachach. Indywidualnie w 2019 r. uczeń klasy VIII zdobył tytuł Mistrza Polski w biegach przełajowych na 2000 m.

 

Popularyzujemy sport poprzez programy: Lekkoatletyka dla Każdego, Mały Mistrz, Siatkarskie Ośrodki Sportowe, Akademię Siatkówki i koszykówki, Koszykarskie Ośrodki Sportowe. Prowadzone będą dodatkowe zajęcia sportowe w formie SKS - piłka nożna, siatkówka oraz pływanie, lekkoatletyka i koszykówka.


Koła przedmiotowe, zajęcia rozwijające, koła zainteresowań:

1.    językowe i czytelnicze:

język polski,

język angielski,

język niemiecki,

język hiszpański,

język włoski,

czytelnicze;

 

Realizacja programu „Bezpieczna Przystań” - język polski dla obcokrajowców

 

2.    nauki przyrodnicze i ścisłe:

matematyczne,

informatyczne, komputerowe, programowanie

chemiczne,

fizyczne,

biologiczne,

geograficzne;

3.    artystyczne i techniczne:

teatralne,

plastyczne,

chór, muzyczne, flażoletowe,

kulinarne,

krawieckie,

majsterkowicza.

 

Posiadamy bogate kalendarium imprez szkolnych, lokalnych. Organizujemy imprezy o zasięgu ponadlokalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym, kongresy dla pedagogów (VIII Kongres – VI 2022), szkolenia dla rodziców, konferencje uczniowskie (III konferencja – V 2022), warsztaty kulturowo- językowe dla uczniów. Organizujemy wycieczki, pobyty w Zielonej Szkole, pikniki integracyjne, zabawy, np. Dni Integracji na 4 Pory Roku.

Od 11 lat szkoła należy Pomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. W roku 2017 otrzymała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

Od 12 lat szkoła uczestniczy w miejskim programie profilaktyczno- wychowawczym „Dobry Wybór”, 11-krotnie uzyskując tytuł laureata konkursu, w tym aż 7-krotnie zdobywając pierwsze miejsca i dwukrotnie drugie i trzecie.

Kontakty zagraniczne

Uczestniczyliśmy w projektach :

1. AIESEC POLSKA – warsztaty międzykulturowe z udziałem wolontariuszy  z odległych zakątków świata – Brazylia , Indie, Indonezja, Kanada, Azerbejdżan, Chiny , Singapur (prowadzone były dwutygodniowe zajęcia integracyjne dla naszych uczniów) .

2. Euroweek – Szkoła Liderów – tygodniowe obozy językowe z udziałem studentów z całego świata.

3. Program Drog Kampen - współpraca ze szkołą w Olofstrom (Szwecja)

Współpracowaliśmy z polską Szkołą Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Houston oraz Katolicką Szkołą Podstawową St. Raphael’s w Londynie


Podejmujemy współpracę z placówkami w ramach e-Twinning.

Historia

3 września 1961 szkoła rozpoczęła swoją działalność. W roku 2021/2022 obchodzimy jubileusz 60 – lecia powstania szkoły.

Więcej na stronie https://sp6kwidzyn.pl   i   https://sp6.kwidzyn.pl w zakładce o szkole

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe