Kwidzyn
Kwidzyn
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Informator dla Rodziców dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2023/2024 naukę w I klasie szkoły podstawowej
Harmonogram rekrutacji do klas I szkół podstawowych 2023/2024
Oświadczenie - rodzina wielodzietna
Oświadczenie - samotne wychowanie dziecka
Oświadczenie - objęcie dziecka pieczą zastępczą
Oświadczenie - w obwodzie szkoły podstawowej zamieszkują krewni kandydata
Oświadczenie - kandydat jest mieszkańcem Kwidzyna