Kwidzyn
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
Adres
Hallera 4, 82-500 Kwidzyn
Telefon
552624221
Fax
552624228
E-mail
Dyrektor/Kierownik
Mirosław Dudek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
Opis

Dbamy o to, by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla uczniów.

Szkoła mieści się w dwóch budynkach:

 

Hallera 4  (klasy 1-3). Piękny,  objęty  opieką  konserwatora  zabytków  budynek  bezpiecznie  zlokalizowany   z  dala  od  ulicy, przy  parku  miejskim,  co  wpływa  na  bardzo  dobre  i  bezpieczne  warunki  nauki, posiadający  salę  gimnastyczną, aulę, bibliotekę z czytelnią, boiska  sportowe (Orlik),  plac zabaw, stołówkę, świetlicę, sale  komputerowe

Kamienna 18 (klasy 4-8), w którym znajduje się sala gimnastyczna, klasopracownie komputerowe, stołówka, biblioteka z czytelnią, boiska sportowe (Orlik), sale wyposażone w nowoczesne urządzenia multimedialne

 

Szkoła  przy  organizacji  zajęć  współpracuje z  instytucjami  zewnętrznymi:

Państwową  Szkołą  Muzyczną  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie,

Szkołą  językową NOISE,

Klubami  Sportowymi  (BASKET  KWIDZYN, SUPRA KWIDZYN, RODŁO KWIDZYN, AKDEMIA PIŁKARSKA  CHAMPIONS), 

Centrum Multimedialnym,

Zieloną Szkołą w Brachlewie,

Eko-Inicjatywą,

Gminnym Ośrodkiem Kultury,

Kwidzyńskim Centrum Kultury, 

Biblioteką  Wojewódzką  w  Gdańsku,

Biblioteką  Miejsko-powiatową  w Kwidzynie

Instytutem Pamięci  Narodowej  w  Gdańsku

Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie

 

Szkoła  wyposażona jest w nowoczesne narzędzia TIK wykorzystywane w procesie edukacyjnym  (komputery, rzutniki, tablice interaktywne i multimedialne). W  każdym budynku znajduje się sala gimnastyczna, boisko sportowe (Orlik), biblioteka, stołówka  przygotowująca  obiady  na  miejscu, posiadamy  piękną zabytkową aulę ze sceną, na której wystawiane są spektakle szkolne.

 

Szkoła  realizuje  następujące  programy i projekty:


„Program dla szkół" - udostępnianie są uczniom owoce, warzywa, soki, mleko i przetwory mleczne

„Szkoła  Promująca  Zdrowie”

„Zdolni z Pomorza”

„Od kodowania do programowania”

„Uczymy  dzieci  programować”  

„Dobry wybór”,

Innowacje pedagogiczne

Wolontariat

Drużyna  Zuchowa

Klasy  artystyczne  przy  współpracy  z  Państwową  Szkołą  Muzyczną  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie

Klasy  integracyjne

Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny  „Czytam  z  klasą  -  Lekturki spod chmurki”

„Joga  smyka”  -  zajęcia   koncentracji, relaksacji z elementami „Jogi”

„Z  kulturą  mi  do  twarzy”

 

Nad  bezpieczeństwem  uczniów  czuwają:

Nauczyciele

Opieka medyczna

Pedagog

Pedagog specjalny

Psycholog

Monitoring wizyjny

Każdy  uczeń  posiada  szafkę  szkolną

Posiadamy bezpieczne wejście do szkoły: wideofon


Personel

W szkole  Podstawowej  nr  5  im. Zjednoczonej  Europy   zatrudnionych jest:

59 nauczycieli,  

psycholog,

pedagog,

pedagog specjalny,

2  logopedów, 

4  nauczycieli  wspomagających  dla uczniów  posiadających orzeczenia o niepełnosprawności,

15 pracowników  administracji i obsługi, 

w każdym budynku  opieka medyczna (pielęgniarka)

doradca  zawodowy

 

Dodatkowe cechy

Języki obce - profesjonalnie wyposażona sala językowa

Zajęcia  Szkoły  Muzycznej

Zajęcia komputerowe - profesjonalnie wyposażona sala 

Zajęcia sportowe

Religia

 

Osiągnięcia

Uczniowie  szkoły  są  laureatami  konkursów  przedmiotowych  i   tematycznych, sportowych, plastycznych, wokalnych,    na  etapie  krajowym, wojewódzkim, rejonowym  i  miejskim.

Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

 


Osiągnięcia  w  latach  2018-2020:

Ø  6  laureatów  i  1  finalista    etapu  wojewódzkiego  konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  Pomorskiego Kuratora Oświaty

Ø  Wojewódzki  Konkurs  Twórczości  Regionalnej  Dzieci i Młodzieży  „Twój Region”  -  finalista  i  laureat

Ø  Ogólnopolski  Konkurs  Historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948”  -  laureaci  i  finaliści

Ø  Ogólnopolski  Konkurs  Pieśni Patriotycznej  -  wyróżnienie  występem  wokalistek  na Zamku Królewskim w Warszawie  podczas  uroczystości  z  obecnością  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej

Ø  Międzynarodowy  Konkurs  Matematyczny

Ø  Turniej  „Szkoła z Talentem”  -  Organizowany  Przez  Fundację  Filantropijną  „Projekt”

 

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia  pozalekcyjne


Szkoła  oferuje  uczniom  zajęcia pozalekcyjne  rozwijające  zdolności:

Ø  Koła  przedmiotowe

Ø  Koła  sportowe

Ø  Koła  artystyczne 

Ø  Koło  informatyczne

 

Uczniowie, którzy mają trudności w nauce mogą korzystają z:

Ø  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Ø  zespołów dydaktyczno –wyrównawczych

Ø  Zajęć  rewalidacyjnych

Ø  Socjoterapii

Ø  Pomocy pedagoga

Ø  Pomocy psychologa

Ø  Pomocy  logopedy

Ø  Pomocy  nauczycieli  wspomagających (dotyczy uczniów  posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności  z  P.P.P.)


Szkoła  posiada  następujące  certyfikaty:


 Szkoła Promująca Zdrowie

Ø  Uczeń  z  klasą

Ø  Nauczyciel  z  klasą

Historia

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność  1  grudnia  1946 r., i  ma już ponad  74 lata.   W  roku 2008  Szkoła  otrzymała  imię  Zjednoczonej  Europy.  Imię  to bardzo  dobitnie podkreśla wartości  wyznawane w naszej  placówce  oraz  kierunek  jej  działań  dydaktyczno-wychowawczych.  Historia  Naszej  szkoły  do  roku  2017  jest  związana  z  budynkiem  przy  ul. Hallera  4.  Decyzją  Organu Prowadzącego  wynikającą  z  wdrożonej   reformy  oświaty  od  2017 roku   szkoła  funkcjonuje w  dwóch  budynkach,   w  budynku  przy  ulicy  Hallera 4  (klasy  1-3  i oddziały  przedszkolne „0”)  oraz w  budynku  przy  ul. Kamiennej  18 (klasy 4-8), gdzie  wcześniej  swoją siedzibę  miały  Szkoła  Podstawowa  nr  8,  Zespół  Szkół  nr  3 i  Gimnazjum  nr  3  im. Znaku  Rodła.  

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe