Kwidzyn
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
Adres
Hallera 4, 82-500 Kwidzyn
Telefon
552624221
Fax
552624228
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Mirosław Dudek
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
 • Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Zjednoczonej Europy
Opis

Dbamy,  o  to,  by nasza szkoła była miejscem przyjaznym i bezpiecznym dla uczniów.

Szkoła  mieści  się  w  dwóch   budynkach:

 

Hallera 4  (klasy 1-3)   -   Piękny,  objęty  opieką  konserwatora  zabytków  budynek  bezpiecznie  zlokalizowany   z  dala  od  ulicy, przy  parku  miejskim  co  wpływa  na  bardzo  dobre  i  bezpieczne  warunki  nauki, posiadający  salę  gimnastyczną,  aulę, bibliotekę z czytelnią, boiska  sportowe (Orlik),  plac  zabaw, stołówkę, świetlicę, sale  komputerowe

Kamienna 18 (klasy 4-8), w którym znajduje  się  sala gimnastyczna, klasopracownie komputerowe,  stołówka, biblioteka z czytelnią, boiska sportowe (Orlik), sale  wyposażone  w  nowoczesne  urządzenia  multimedialne

 

Szkoła  przy  organizacji  zajęć  współpracuje z  instytucjami  zewnętrznymi:

Państwowa  Szkoła  Muzyczna  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie,

Szkoła  językowa NOISE,

Kluby  Sportowe  (BASKET  KWIDZYN, SUPRA KWIDZYN, RODŁO KWIDZYN, AKDEMIA PIŁKARSKA  CHAMPIONS), 

Centrum Multimedialnym,

Zieloną Szkołą w Brachlewie,

Eko-Inicjatywą,

Gminnym Ośrodkiem Kultury,

Kwidzyńskim Centrum Kultury, 

Biblioteką  Wojewódzką  w  Gdańsku, Biblioteką  Miejsko-powiatową  w Kwidzynie,

      Instytut Pamięci  Narodowej  w  Gdańsku

Centrum  Edukacji  Obywatelskiej  w  Warszawie

 

Szkoła  wyposażona  jest  w  nowoczesne  narzędzia  TIK  wykorzystywane  w  procesie  edukacyjnym  (komputery, rzutniki, tablice interaktywne i multimedialne). W  każdym  budynku  znajduje  się  sala  gimnastyczna, boisko  sportowe (Orlik), biblioteka, stołówka  przygotowująca  obiady  na  miejscu, posiadamy  aulę,  

 

Szkoła  realizuje  następujące  programy i projekty:

„Szklanka mleka”,

„Owoce w szkole”,

„Szkoła  Promująca  Zdrowie”

„Zdolni z Pomorza”,

„Szkoła  Promuj

„Od kodowania do programowania”

„Uczymy  dzieci  programować”  - 

„Dobry wybór”,

Innowacje pedagogiczne

Wolontariat

Drużyna  Zuchowa

Klasy  artystyczne  przy  współpracy  z  Państwową  Szkołą  Muzyczną  I Stopnia  im. Feliksa Nowowiejskiego  w  Kwidzynie

Klasy  integracyjne

Międzynarodowy  Projekt Edukacyjny  „Czytam  z  klasą  -  Lekturki spod chmurki”

„Joga  smyka”  -  zajęcia   koncentracji, relaksacji z elementami „Jogi”

„Z  kulturą  mi  do  twarzy”

 

Nad  bezpieczeństwem  uczniów  czuwają:

Nauczyciele

Opieka medyczna

Pedagog

Psycholog

Monitoring wizyjny

Każdy  uczeń  posiada  szafkę  szkolną


Personel

W szkole  Podstawowej  nr  5  im. Zjednoczonej  Europy   zatrudnionych jest:

59 nauczycieli,  

psycholog,

pedagog,

2  logopedów, 

4  nauczycieli  wspomagających  uczniów  posiadających orzeczenia o niepełnosprawności,

15 pracowników  administracji i obsługi, 

w każdym budynku  opieka medyczna (pielęgniarka)

doradca  zawodowy

 

Dodatkowe cechy

Języki obce 

Zajęcia  Szkoły  Muzycznej

Zajęcia komputerowe

Zajęcia sportowe

Religia

 

Osiągnięcia

Uczniowie  szkoły  są  laureatami  konkursów  przedmiotowych  i   tematycznych, sportowych, plastycznych, wokalnych,    na  etapie  krajowym, wojewódzkim, rejonowym  i  miejskim.

Nasi uczniowie biorą udział w różnego rodzaju konkursach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. 

 


Osiągnięcia  w  latach  2018-2020:

Ø  6  laureatów  i  1  finalista    etapu  wojewódzkiego  konkursów  przedmiotowych  organizowanych  przez  Pomorskiego Kuratora Oświaty

Ø  Wojewódzki  Konkurs  Twórczości  Regionalnej  Dzieci i Młodzieży  „Twój Region”  -  finalista  i  laureat

Ø  Ogólnopolski  Konkurs  Historyczny  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1939-1948”  -  laureaci  i  finaliści

Ø  Ogólnopolski  Konkurs  Pieśni Patriotycznej  -  wyróżnienie  występem  wokalistek  na Zamku Królewskim w Warszawie  podczas  uroczystości  z  obecnością  Prezydenta  Rzeczypospolitej Polskiej

Ø  Międzynarodowy  Konkurs  Matematyczny

Ø  Turniej  „Szkoła z Talentem”  -  Organizowany  Przez  Fundację  Filantropijną  „Projekt”

 

Zajęcia pozalekcyjne

Zajęcia  pozalekcyjne


Szkoła  oferuje  uczniom  zajęcia pozalekcyjne  rozwijające  zdolności:

Ø  Koła  przedmiotowe

Ø  Koła  sportowe

Ø  Koła  artystyczne 

Ø  Koło  informatyczne

 

Uczniowie, którzy mają trudności w nauce mogą korzystają z:

 

Ø  zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

Ø  zespołów dydaktyczno –wyrównawczych

Ø  Zajęć  rewalidacyjnych

Ø  Socjoterapii

Ø  Pomocy pedagoga

Ø  Pomocy psychologa

Ø  Pomocy  logopedy

Ø  Pomocy  nauczycieli  wspomagających (dotyczy uczniów  posiadających orzeczenie  o niepełnosprawności  z  P.P.P.

 


Szkoła  posiada  następujące  certyfikaty:

Ø  Uczeń  z  klasą

Ø  Nauczyciel  z  klasą

Historia

Nasza placówka rozpoczęła swoją działalność  1  grudnia  1946 r., i  ma już ponad  74 lata.   W  roku 2008  Szkoła  otrzymała  imię  Zjednoczonej  Europy.  Imię  to bardzo  dobitnie podkreśla wartości  wyznawane w naszej  placówce  oraz  kierunek  jej  działań  dydaktyczno-wychowawczych.  Historia  Naszej  szkoły  do  roku  2017  jest  związana  z  budynkiem  przy  ul. Hallera  4.  Decyzją  Organu Prowadzącego  wynikającą  z  wdrożonej   reformy  oświaty  od  2017 roku   szkoła  funkcjonuje w  dwóch  budynkach,   w  budynku  przy  ulicy  Hallera 4  (klasy  1-3  i oddziały  przedszkolne „0”)  oraz w  budynku  przy  ul. Kamiennej  18 (klasy 4-8), gdzie  wcześniej  swoją siedzibę  miały  Szkoła  Podstawowa  nr  8,  Zespół  Szkół  nr  3 i  Gimnazjum  nr  3  im. Znaku  Rodła.  

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe