Kwidzyn
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
Adres
Warszawska 13, 82-500 Kwidzyn
Telefon
552793883
Fax
552615038
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Stanisława Wojtacka
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
 • Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza
Opis

 Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją. Dawniej w murach „Czwórki” znajdowało się Liceum Pedagogiczne i Szkoła Ćwiczeń, których absolwenci stanowili trzon kadry pedagogicznej wszystkich kwidzyńskich placówek oświatowych. W naszej szkole tradycja 

i doświadczenie idą w parze z nowoczesnością. Ponadto jesteśmy szkołą otwartą, przyjazną 
i przede wszystkim bezpieczną. Podążamy za wyzwaniami,  jakie niesie dzisiejsza edukacja. 
       Nasza szkoła znajduje się w centrum miasta z dogodnym dojazdem. Otoczona jest pasem zieleni. Budynek placówki został generalnie wyremontowany.

Baza szkoły:

- sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne i nowoczesne pomoce naukowe,
- dwie pracownie komputerowe,
- biblioteka z czytelnią,
- sala gimnastyczna i aula,
-wielofunkcyjne boisko przyszkolne ze sztuczną nawierzchnią, bieżnią, boisko do piłki nożnej i koszykowej, 
- świetlica, 
- stołówka szkolna z obiadami przygotowywanymi na miejscu, 
- sklepik szkolny,
- całodobowy monitoring wizyjny,
- szafki dla każdego ucznia.

Zapewniamy :
- pomoc psychologa, pedagoga, logopedy, doradcy zawodowego, pielęgniarki szkolnej;
- terapię pedagogiczną, socjoterapię, gimnastykę korekcyjną, zajęcia korekcyjno- kompensacyjne oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

Motywujemy do nauki i działania na rzecz innych :

Nasi uczniowie aktywnie działają w Małym (kl. I-III) i Dużym (kl.  IV-VIII)  Samorządzie Uczniowskim oraz w Szkolnym Kole Wolontariatu. Uczą się również oszczędzać w SKO.

Motywujemy naszych uczniów do nauki poprzez wypracowany system wyróżnień i nagród, takich jak : Sowa dla Najlepszego Absolwenta Szkoły, Statuetki dla Najlepszych Uczniów 
z Danego Przedmiotu przyznawane w dwóch grupach wiekowych, Jabłka Wiedzy, Tarcze Wzorowego Ucznia, medale za reprezentowanie szkoły, Osobowości Szkoły, Nagrody dla Najsympatyczniejszych Uczniów oraz wiele innych.


języki: angielski, niemiecki

Współpracujemy między innymi  z :

- Centrum Multimedialnym,
- Zieloną Szkołą w Brachlewie,
- Eko-Inicjatywą,
- Gminnym Ośrodkiem Kultury, 
- MM Kwidzyn, 
- Lacroix Electronics. 

https://youtu.be/QhVRTUiOUT8

https://youtu.be/op8Cdz-MCKM

https://youtu.be/fLD6GA5KBe8

Kontakty zagraniczne
Współpracujemy z :
- szkołą w Mickunach na Litwie,
- niemiecką szkołą w Greifswald.
Osiągnięcia

Certyfikaty i tytuły :

Pomorski Certyfikat Jakości Edukacji, Klub Przodujących Szkół, Szkoła z Klasą, Szkoła Talentów, Szkoła Odkrywców Talentów, Szkoła Promująca Zdrowie, Szkoła Przyjazna dla Sześciolatka, Szkoła Gotowa na TIK, Klub Szkół Unicef, Certyfikat Przyjaźnie Zaangażowanej Placówki wydany przez Unicef Polska, Certyfikat Placówki Przyjaznej Dzieciom

Projekty i programy:

„Zdolni z Pomorza”, „Dobry wybór”, „Bezpieczna szkoła”, „Nie jest kolorowo”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Ratujmy i uczmy ratować”, „Savoir vivre-to nie survival”, „Międzynarodowy program edukacyjny GLOBE”, „Szkoła bliska pracy”, innowacje pedagogiczne

Sukcesy szkoły :

Wysokie miejsca w różnorodnych konkursach na szczeblach : międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i lokalnym, coroczni laureaci i finaliści wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty
w Gdańsku, sukcesy sportowe, bardzo wysokie wyniki w Egzaminie Ósmoklasisty organizowanym przez CKE (stanin wysoki i bardzo wysoki). 

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe