Kwidzyn
Szkoła podstawowa
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
Adres
Mickiewicza 56B, 82-500 Kwidzyn
Telefon
55 279 42 75
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Małgorzata Wróblewska
Typ placówki
Szkoła podstawowa
Zdjęcia
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie
Opis

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Kwidzynie jest nowoczesną szkołą publiczną, w której oprócz klas ogólnych od klasy czwartej funkcjonują oddziały mistrzostwa sportowego o profilu piłki ręcznej dziewcząt i chłopców. W ramach kształcenia sportowego szkoła współpracuje  z Miejsko-Młodzieżowym Towarzystwem Sportowym oraz Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce.

 Głównym celem naszej szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia  i doprowadzenie go do sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości. Nauczyciele są animatorami działań rozwijających potencjał dzieci i młodzieży, stwarzają możliwości zaprezentowania indywidualnych uzdolnień  w trakcie szkolnych imprez  o charakterze naukowym, kulturalnym i sportowym.

 Dbamy,  by nasza szkoła była miejscem przyjaznym dla uczniów. Bezpieczeństwo to nasze priorytetowe zadanie. Fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną zapewniają pedagog i psycholog szkolny, wychowawcy i doświadczeni nauczyciele. Dodatkową ochronę stanowi nowoczesny monitoring wizyjny.

       Szkoła dysponuje nowoczesną bazą lokalową i zapewnia uczniom:

·          klas I, II i III zajęcia w osobnych segmentach szkoły, w nowych, przestronnych i doskonale wyposażonych      salach lekcyjnych

·         sale lekcyjne dla klas IV-VIII wyposażone  w różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt multimedialny

·         doskonale wyposażoną pracownię biologiczną i chemiczno-fizyczną

·         dwie pracownie komputerowe

·         bibliotekę z czytelnią

·         dwie świetlice klas I-III czynne od 6.30 do 16.30

·         stołówkę serwującą smaczne, dwudaniowe obiady

·         bogatą bazę do zajęć sportowych : wyremontowaną pełnowymiarowa halę sportową, nowoczesną siłownię, salę i sprzęt do aerobiku, siłownię, salę tenisową, szatnię w-f z natryskami dla uczniów, kompleks wielofunkcyjnych boisk sportowych

 

języki: angielski i niemiecki

Osiągnięcia

Zaangażowanie  nauczycieli w pracę z uczniami  przekłada się na zajmowanie wysokich miejsc i uzyskiwanie tytułu laureata lub finalisty w różnych dziedzinach, m.in.:

 

            sukcesy sportowe:

·         II miejsce w II półfinałowym Turnieju Ligi Wojewódzkiej w piłce ręcznej dziewcząt 2020

·         VI miejsce w finale wojewódzkim  w koszykówce 3x3 w 2020

·         II miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Koszykówki Działdowo Basket Cup 2020 Handball Nova Mazur

·         I miejsce w VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej o Puchar Starosty Bartoszyckiego 2020

·         II miejsce chłopców i III miejsce dziewvcząt w finale powiatu w dwa ognie 2020

·         II miejsce Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt

·         II miejsce dziewcząt i IV miejsce chłopców w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcznej

·         I miejsce w Turnieju Mikołajkowym Piłki Ręcznej w Elblągu 2019

·         I miejsce w Turnieju Piłki Ręcznej chłopców Sosnowiec CUP 2019

·         VI miejsce w Finale Wojewódzkim w mini koszykówce chłopców 2019

·         I miejsce w XIII Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w szachach

·         I miejsce dziewcząt w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Dzieci w mini piłce ręcznej dziewcząt 2018

·         I miejsce chłopców Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej „Lajkonik Cup” 2018

 

sukcesy naukowe i artystyczne:

·         w latach 2018-2020 uzyskanie  5 tytułów laureata i 12 tytułów  finalisty w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty

·         w Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej "Lipa”

·         w Ogólnopolskim Festiwalu Twórczości Patriotycznej

·         w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym

·         w Międzynarodowym Twórczym Konkursie Programistycznym CHRISTMAS’

·         w Wojewódzkich Igrzyskach Dzieci

·         Turniej Zdarzeń Artystycznych "Szkoła z talentem"

Zajęcia pozalekcyjne

W szkole działają koła zainteresowań prowadzone przez doświadczonych pedagogów, którzy rozbudzają   w uczniach ukryte talenty, zdolności i pasje. Szkoła proponuje bogatą i ciekawą ofertę zajęć pozalekcyjnych, umożliwiając w ten sposób odnajdywanie i rozwijanie mocnych stron uczniów:

 

Dla uczniów klas młodszych:

·         koła przedmiotowe: matematyczne, przyrodnicze ortograficzne i  koło języka niemieckiego

·         koło komputerowe : „Od kodowania do programowania”

·         koła artystyczne:  wokalne, taneczne, teatralne i plastyczne,

·         zajęcia sportowe


Dla uczniów klas IV-VIII:

·         koła przedmiotowe

·         koła artystyczne

·         zajęcia sportowe


Uczniowie, którzy mają trudności w nauce mogą korzystać z:

·         zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

·         zespołów dydaktyczno -wyrównawczych

·         różnych zajęć specjalistycznych wg potrzeb

Dodatkowe cechy

 Zajęcia komputerowe