Kołbaskowo
Żłobek
Publiczny Żłobek Gminny w Przecławiu
Adres
Przecław 120, 72-005 Przecław
Telefon
605 442 440
E-mail
Strona www
Dyrektor/Kierownik
Kamila Wyrębska-Krzywdzińska
Typ placówki
Żłobek
Zdjęcia
  • Sala
  • Dzień Pluszowego Misia
  • Mikołajki
Kuchnia centralna (Opis)
Organ prowadzący
Gmina Kołbaskowo
Zakres wiekowy
Do żłobka przyjmowane są dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat
Zasady odpłatności

Zasady odpłatności określone zostały uchwałą Rady Gminy Kołbaskowo nr  XXVIII/293/2017 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 27 lutego 2017 r.  tekst jednolity z dnia 25 listopada 2019 r. ( Obwieszczenie Gminy Kołbaskowo - Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 grudnia 2019 roku poz. 6218


Rozdział 5 Opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku

§ 7. 4)

1. Za pobyt dziecka w żłobku w godzinach otwarcia żłobka, tj. między 6.30 a 17.00, rodzice wnoszą opłatę stałą liczoną za każdy miesiąc, która nie podlega odliczeniom na skutek nieobecności dziecka w żłobku.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 – za pobyt dziecka w żłobku w wymiarze do 10 godzin dziennie – wynosi 17.5% minimalnego wynagrodzenia za pracę o którym mowa ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

3. W przypadku, gdy pobyt dziecka w żłobku trwa po zamknięciu żłobka, tj. po godzinie 17.00, rodzic zobowiązany jest uiścić opłatę za każdą rozpoczętą godzinę opieki nad dzieckiem w wysokości 2 % minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie odrębnych przepisów.

4. W przypadku rozwiązania w trakcie miesiąca umowy o Świadczenie Usług w Publicznym Żłobku Gminnym w Przecławiu rodzice ponoszą opłatę stałą, o której mowa w ust. 1 w pełnej kwocie za dany miesiąc.

5. Posiłki są przygotowywane i dostarczane do żłobka przez firmę zewnętrzną. 6. Opłaty za żywienie naliczane są w oparciu o umowę rodziców z firmą zewnętrzną przygotowującą posiłki dla dzieci w żłobku, z zastrzeżeniem, że opłata ta nie może być wyższa niż ustalona we właściwej uchwale Rady Gminy Kołbaskowo

Godziny pracy
6.30-17.00
Łączna liczba miejsc
80
Kierownik - email
dyrektor.zlobek@kolbaskowo.pl
Dodatkowe cechy

 Diety eliminacyjne

 Kuchnia centralna

 Kuchnia mleczna

 Ogródek

 Parking

 Plac zabaw

 Podjazd dla niepełnosprawnych

 Podjazd dla wózków

 Taras do werandowania

 Winda

 Wózkarnia

Pliki do pobrania
Uchwała RG Kołbaskowo- powołanie Publicznego Żłobka Gminnego oraz statut