Kluczbork GW
Przedszkole
Grupa Wczesnoprzedszkolna w Publicznym Przedszkolu nr 7
Adres
Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork
Telefon
77 418 22 12
Fax
77 418 22 12
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Opis
W Publicznym Przedszkolu Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską, funkcjonują trzy grupy wczesnoprzedszkolne, do których uczęszczają dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat. Wszystkie grupy wczesnoprzedszkolne mieszczą się na parterze budynku. Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w grupach wczesnoprzedszkolnych: 6.00-8.30 Przyjmowanie dzieci, zabawy dowolne 8.30-9.00 I Śniadanie, czynności higieniczno-sanitarne 9.00-10.15 Zabawy tematyczne, zajęcia edukacyjne, zabawy ruchowe na powietrzu 10.15-10.30 Czynności higieniczno-sanitarne 10.30-11.00 II Śniadanie 11.00-13.30 Sen 13.30-14.15 Obiad, czynności higieniczno-sanitarne 14.15-16.30 Zabawy dowolne, pobyt na powietrzu, odbiór dzieci Organizacja opieki nad dziećmi w grupach wczesnoprzedszkolnych obejmuje: 1) zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych, 2) wyżywienie ( dostarczanie dziecku dodatkowych porcji żywności lub słodyczy jest niewskazane), 3) higienę snu i wypoczynku, 4) zagwarantowanie właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez organizowanie i prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka w pomieszczeniach i na wolnym powietrzu, 5) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, dostosowanych do wieku dziecka, 6) działania profilaktyczne, diagnostyczne, promujące zdrowie, 7) działania na rzecz kształtowania postaw pro społecznych i usamodzielniania, 8) udzielanie doraźnej pomocy przedmedycznej, 9) bieżący kontakt z rodzicami lub opiekunami prawnymi, Kadra opiekunek dziecięcych posiadają pełne kwalifikacje wymagane do pracy z dziećmi. Ogród przedszkolny o dużej powierzchni, pięknie zadrzewiony, będący częścią skwerku miejskiego usytuowany jest z dala od głównych traktów komunikacyjnych. Podzielony na dwie części- dla maluszków oraz dzieci starszych, jest wspaniałym miejscem spędzania czasu, rekreacji, organizowania zajęć i zabaw na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe. Systematycznie wzbogacamy naszą bazę, wyposażając ją w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Cały sprzęt ogrodowy wraz z wyposażeniem posiada wymagane atesty. Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska - przy jednoczesnej ich współpracy. Jesteśmy po to, aby otoczyć dziecko fachową opieką i przyjazną atmosferą.
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia uwagi
Dziesięciogodzinna opieka realizowana jest w godz.6.00 -16.00
Personel
Wykwalifikowane opiekunki dziecięce
Dodatkowe cechy

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek