Kluczbork
Kluczbork
Dokumenty
Nazwa Plik Opis
Instrukcja elektronicznego przesyłania dokumentów do przedszkola
Informator dla rodziców
Harmonogram rekrutacji
UCHWAŁA Nr XVI/263/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork
Oświadczenie o wielodzietności
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
Oświadczenie o wcześniejszym uczęszczaniu do żłobka lub grupy wczesnoprzedszkolnej
Oświadczenie o prowadzeniu działalności
Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa
Oświadczenie o wysokości dochodów