Kluczbork
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską
Adres
Waryńskiego 26, 46-200 Kluczbork
Telefon
77 418 22 12
Fax
77 418 22 12
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską
Opis
Publiczne Przedszkole Nr 7 w Kluczborku to placówka oświatowa z ponad cztredziestoletnią historią i tradycją. W roku 2005 w strukturę przedszkola włączono dwie grupy Żłobka Miejskiego, w wyniku czego nastąpiło przekształcenie placówki w Publiczne Przedszkole Nr 7 z Grupą Wczesnoprzedszkolną z Opieką Pielęgniarską. W placówce funkcjonuje pięć grup przedszkolnych, do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Wszystkie grupy przedszkolne mieszczą się na I piętrze budynku. Kadra pedagogiczna przedszkola składa się z dwunastu nauczycielek, w tym dyrektor oraz nauczyciel religii. Wszyscy pedagodzy posiadają pełne kwalifikacje wymagane do pracy z dziećmi. Personel administracyjno-obsługowy placówki składa się z dwóch pracowników administracji i czternastu pracowników obsługi. Ogród przedszkolny o dużej powierzchni, pięknie zadrzewiony, będący częścią skwerku miejskiego usytuowany jest z dala od głównych traktów komunikacyjnych. Podzielony na dwie części- dla maluszków oraz dzieci starszych, jest wspaniałym miejscem spędzania czasu, rekreacji, organizowania zajęć i zabaw na świeżym powietrzu o każdej porze roku. Posiadamy bardzo dobre warunki lokalowe. Systematycznie wzbogacamy naszą bazę, wyposażając ją w nowy sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki. Cały sprzęt ogrodowy wraz z wyposażeniem posiada wymagane atesty. Naszym wychowankom zapewniamy: * okres adaptacyjny w przedszkolu z Mamą lub Tatą, * trzy smaczne i zdrowe posiłki, * program zajęć dydaktycznych, zgodny z wytycznymi MEN, * wszechstronne nauczanie poprzez zabawę, * wiele imprez okolicznościowych dla dzieci i rodziców, * zajęcia otwarte dla rodziców, * przedstawienia teatralne w przedszkolu, * spotkania z ludźmi różnych zawodów, * przestronne sale dydaktyczne, * bezpieczny plac zabaw na terenie przedszkola, * wycieczki do teatru, muzeum oraz poza miasto, W przedszkolu panuje miła i ciepła atmosfera. Cały czas, jaki dziecko u nas spędza, poświęcony jest jego wszechstronnemu rozwojowi umysłowemu i fizycznemu, kształtowaniu wyobraźni oraz społecznej i emocjonalnej dojrzałości dziecięcej, uczeniu poczucia własnej wartości, koleżeństwa i zasad higieny. Jesteśmy otwarci na potrzeby dziecka, wymagania i oczekiwania dzieci, rodziców, środowiska - przy jednoczesnej ich współpracy. Jesteśmy po to, aby otoczyć dziecko fachową opieką i przyjazną atmosferą. Wykształceni pedagodzy kształtują aktywną postawę dzieci wobec otaczającej rzeczywistości; * preferują poszukujący i otwarty styl pracy, * rozwijają samodzielność i niepowtarzalną indywidualność dziecka, * kreują zdrowy styl życia, * w sposób otwarty wyzwalają aktywność ruchową, muzyczną, plastyczną i teatralną dziecka, * prowadzą nowatorskie formy współpracy z rodzicami, * w pracy z dziećmi oprócz obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego nauczyciele realizują własne programy m.in.: „Bezpieczny przedszkolak" „Śnieżnobiały uśmiech”,"Jestem zdrowy i żyję bezpiecznie", "Akademia przedszkolaka, "W Literkowie", programy edukacji ekologicznej "Mały miłośnik przyrody", "Z przyrodą za pan brat", Przedszkolny Program Wychowawczo-Edukacyjny we współpracy z grupą gospodarstw agroturystycznych z okolic Kluczborka -„Skowronki”, Przedszkolny Program Adaptacyjny „Łagodny start” - dla dzieci 2-3 letnich, oraz innowacje pedagogiczne: „Wiem jak dbać o własną sylwetkę – trzymam się prosto”, „Zabawa w czytanie”, "Była sobie bajka kolorowa", "Z klimatycznym ABC lepiej poznaje się świat". W pracy wychowawczo - dydaktycznej nauczyciele wykorzystują twórcze i innowacyjne metody, między innymi * elementy ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne * techniki C. Freineta i D. Dziamskiej * elementy Metody Dobrego Startu- M.Bogdanowicz * metodę aktywnego słuchania muzyki Batti Strauss * elementy „Dziecięcej matematyki” - E. Gruszczyk Kolczyńskiej, * aktywność ruchową R.Labana, C.Orffa, * gimnastykę twórczą A. i M Kniessów, * elementy pedagogiki zabawy - Klanza * zajęcia relaksacyjne i muzykoterapię * bajkoterapię -przedszkole uczestniczy w Programie „Czytające Przedszkola” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” W realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych współpracujemy z : * Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - zapewniając tym samym opiekę logopedy, pedagoga i psychologa, * Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną, * gminnymi i powiatowymi placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoły -w tym Szkoła Muzyczna) i kulturalnymi (MDK, KDK, OSiR) -Komendą Policji i Komendą Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwem Kluczbork
Osiągnięcia
Nasze przedszkolaki odnoszą sukcesy i promują swoje przedszkole biorąc udział w licznych konkursach i prezentacjach na szczeblu gminnym i powiatowym, uczestniczą w imprezach organizowanych na terenie miasta („Kluczborskie Kasztanki”, Dni Kluczborka, Kluczbork - Dzieciom) Corocznie uczestniczymy w Przeglądzie Poezji Dziecięcej, Festiwalu Przedszkolnych Talentów Muzycznych, Spartakiadzie Sportowej Przedszkolaków. Jesteśmy także organizatorem licznych konkursów plastycznych oraz od roku 2009 cyklicznie w naszym przedszkolu odbywa się integracyjna imprezy dla wszystkich przedszkolaków z Gminy Kluczbork – Gminny Quiz Ekologiczno - Przyrodniczy pod hasłem „Zielona dłoń”.
Dodatkowe zajęcia
Nie
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia uwagi
Realizacja obowiązkowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika