Kluczbork
Przedszkole
PP nr 5 im. M.Konopnickiej w Kluczborku z Oddz.Zam. w Kraskowie i Ligocie Dolnej
Adres
Dąbrowskiego 10, 46-200 Kluczbork
Telefon
77-418-10-61
Fax
77-418-10-61
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • PP nr 5 im. M.Konopnickiej w Kluczborku z Oddz.Zam. w Kraskowie i Ligocie Dolnej
Opis
Przedszkole zlokalizowane jest w dzielnicy domków jednorodzinnych w niedalekiej odległości od centrum miasta oraz pięknego parku i lasu. Otoczone jest zielenią, a przylegające do budynku dwa place zabaw - dla dzieci młodszych i starszych, są wspaniałym miejscem do spędzania czasu na świeżym powietrzu. W budynku przedszkola na parterze znajdują się dwie sale zabaw dla dzieci młodszych, a na piętrze cztery dla dzieci starszych. Są one przestronne i estetycznie urządzone, wyposażone w odpowiednie sprzęty, meble i pomoce dydaktyczne dostosowane do wzrostu i wieku dzieci oraz ich liczby w danym oddziale. W każdej z sal znajdują się różnorodne kąciki zabaw, których organizacja ulega zmianom w zależności od realizowanego programu, innowacji oraz potrzeb i zainteresowań dzieci. Nauczycielki dbają o ich wyposażenie i różnorodność tak, aby sprzyjały rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci, stwarzając okazję do zdobywania nowych umiejętności drogą samodzielnych działań i doświadczeń. Baza dydaktyczna przedszkola zapewnia możliwość realizacji zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranych przez nauczycieli programów, sprzyja stymulacji różnych form aktywności dzieci, uwzględniając ich potrzeby związane z wiekiem, zróżnicowanym rozwojem oraz zainteresowaniami. Nad wszechstronnym rozwojem dzieci czuwa kadra pedagogiczna posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe oraz dodatkowe specjalizacje takie jak: terapia pedagogiczna, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, logopedia. Zgrany zespół ludzi pracujących z pasją i zaangażowaniem to mocna strona naszej placówki, korzystnie wpływająca na twórczy rozwój wychowanków. Zajęcia w poszczególnych grupach odbywają się zgodnie z ramowym rozkładem dnia, dostosowanym do danej grupy wiekowej i możliwości rozwojowych dzieci. Praca dydaktyczno – wychowawcza realizowana jest w oparciu o wybrane przez nauczycieli programy, a rozszerzeniem oferty programowej przedszkola są dostosowane do potrzeb dzieci i przedszkola innowacje i programy opracowywane przez nauczycieli, w tym również „Program adaptacyjny dla dzieci 3- letnich”. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z zajęć dodatkowych takich jak: język angielski, zajęcia umuzykalniające z elementami rytmiki, gimnastyka korekcyjna i religia, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów. Preferując otwarty styl pracy i rozumiejąc potrzebę współdziałania ze środowiskiem lokalnym, od wielu lat przedszkole współpracuje z różnymi instytucjami i strukturami samorządowymi. W ciągu roku organizowane są również różnorodne wycieczki, dzięki którym dzieci mają możliwość zdobywania nowych wiadomości drogą bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem przyrodniczym i społecznym. Bardzo ważnym ogniwem w funkcjonowaniu przedszkola jest współpraca z rodzicami. Przedszkole posiada bogatą gamę różnorodnych zwyczajów i tradycji przedszkolnych, które pielęgnowane przy współudziale dzieci, nauczycieli, rodziców, a nawet członków ich najbliższych rodzin, stają się wspaniałą okazją do stworzenia niepowtarzalnego klimatu placówki. Wśród wspomnianych zwyczajów i tradycji wyróżnić można uroczystości przedszkolne takie jak: pasowanie na starszaka, spotkania i wróżby andrzejkowe , wigilia , bal karnawałowy, święto babci i dziadka, wieczór z bajką, „zajączek wielkanocny”, święto patronki - Marii Konopnickiej, święto mamy i taty, dzień dziecka, uroczyste zakończenie roku przedszkolnego i pożegnanie starszaków. Na szczególne wyróżnienie zasługuje organizowany przez przedszkole Festiwalu Przedszkolnych Talentów Muzycznych z cyklu „Śpiewam, tańczę, gram choć niewiele latek mam”. Jest to impreza środowiskowa o zasięgu powiatowym, w której udział biorą dzieci z przedszkoli powiatu kluczborskiego. W ciągu roku szkolnego w przedszkolu organizowane są różnorodne konkursy, pokazy i międzygrupowe przeglądy, będące okazją do wspaniałej zabawy całej społeczności przedszkolnej. W dorobku placówki znajduje się wiele dyplomów i podziękowań świadczących o dużym zaangażowaniu w konkursy, przeglądy i zawody organizowane również poza placówką, a także mnóstwo wspaniałych wydarzeń, zapisanych na kartkach przedszkolnych wspomnień w kronice. Misją naszego przedszkola jest dobro dziecka, stworzenie mu jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju, poznania i wyrażania siebie, okazję do twórczego działania i rozwijania możliwości, gdyż wspomagając dziecko wzbogacamy nasz wspólny świat.
Osiągnięcia
W dorobku placówki znajduje się wiele nagród i wyróżnień świadczących o dużym zaangażowanie w konkursy, przeglądy i zawody organizowane w środowisku lokalnym, dzięki którym dzieci mają możliwość prezentowania swoich wiadomości i umiejętności, a także odnoszenia sukcesów. Potwierdzają one szczególne osiągnięcia przedszkola i jego wychowanków.
Godziny otwarcia od
06:00
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Ogródek przedszkolny

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika