Kluczbork
Przedszkole
Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
Adres
Norwida 19, 46-203 Kluczbork
Telefon
774473426
Fax
774473425
E-mail
Strona www
Typ placówki
Przedszkole
Zdjęcia
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
  • Publiczne Przedszkole Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Czesława Janczarskiego
Opis
Publiczne Przedszkole Nr 2 zlokalizowane jest w centrum dużego osiedla, przy ul. Norwida 19 Budynek został oddany do użytku w sierpniu 1992r, jest duży, wolnostojący, dwukondygnacyjny, z dala od ruchliwych ulic, otoczony zielenią z dużym ogrodem, wyposażonym w sprzęt rekreacyjny, zabezpieczony przed włamaniami, posiada stały monitoring i kamery na placu zabaw, przy budynku i wewnątrz budynku. W naszym przedszkolu funkcjonuje 9 oddziałów, w tym 7 integracyjnych. W roku szkolnym 2015/2016 zapisanych jest 178 dzieci, w tym 33 o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Pomoc dzieciom specjalnej troski niesiemy od 1994r. Jesteśmy przedszkolem z tradycją sięgającą ponad pół wieku. Szanujemy dorobek minionych pokoleń. Korzystając z doświadczeń stale się rozwijamy tworząc wizję naszej placówki. W przyszłość wkraczamy z postępem dostosowując się do potrzeb dziecka - Przedszkolaka XXI wieku. Panuje u nas wyjątkowo rodzinna atmosfera, którą tworzą wspaniali pracownicy i jeszcze wspanialsi wychowankowie. Nasze przedszkole posiada swoje logo od 2004 roku. Imię Czesława Janczarskiego zostało uroczyście nadane 14 czerwca 2007 r. i dzień 14 czerwca każdego roku jest obchodzony jako dzień naszego patrona. Hymn przedszkola powstał 23 stycznia 2009 r. na indywidualne nasze zamówienie, został opracowany przez Wydawnictwo AKORD – Śpiewające Brzdące z Poznania. Po raz pierwszy został zaprezentowany na uroczystości 60-lecia PP Nr 2, w dniu 28 maja 2009 r. Dopełnieniem dzieła było nadanie sztandaru właśnie 14 czerwca 2011 r. ofiarowanego przez sponsorów. Zbiorem ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu norm zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych jest ceremoniał przedszkolny, który stanowi integralna część tradycji i harmonogramu pracy naszego przedszkola. Zadaniem ceremoniału jest również pomoc w organizacji ślubowań i uroczystości. Sale są przestrzenne, wyposażone w sprzęt, zabawki i nowoczesne pomoce dydaktyczne. Oddziały integracyjne wyposażone są w laptopy i tablice multimedialne. W latach 2007-2009 w naszym przedszkolu dobudowano dwie sale zajęć i wyremontowano wszystkie łazienki dostosowując je do potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Stworzono punkty do higieny intymnej, wymieniono okna w salach zajęć i gabinetach rewalidacyjnych oraz wybudowano plac manewrowy i drogę dojazdową do dowozu dzieci niepełnosprawnych. Ponadto dostosowano bazę i infrastrukturę przedszkola do potrzeb niepełnosprawnych wychowanków poprzez: - zakup i montaż windy wewnętrznej – jednopoziomowej - poszerzenie stolarki drzwiowej, w drzwiach do sal zajęć zamontowano szyby weneckie, - dostosowano ciągi komunikacyjne, wymieniono płytki PCV na wykładziny antypoślizgowe na parterze i piętrze. Wszyscy pracownicy kierują się dobrem dziecka, współtworzą atmosfer i klimat przedszkola. W związku z tym, iż do naszego przedszkola uczęszczają dzieci niepełnosprawne zatrudniamy wielu specjalistów: oligofrenopedagogów, pedagoga specjalnego, surdopedagoga, logopedę klinicznego, psychologów oraz fizjoterapeutów. Posiadamy specjalistyczny sprzęt do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych między innymi: gabinet rehabilitacji, Salę Doświadczania Świata oraz sprzęt do terapii metodą Integracji Sensorycznej (SI). Z uwagi na coraz większą liczbę dzieci z problemami w zakresie SI, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego od stycznia 2010 r. poszerzyliśmy ofertę edukacyjną przedszkola obejmujące terapią SI dzieci w wieku przedszkolnym z Gminy Kluczbork. Sprzęt do terapii SI otrzymaliśmy w 2008 r. uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez Europejski Fundusz Społeczny. Nasi specjaliści ukończyli Io i II o specjalizacji i posiadają uprawnienie do opracowywania diagnoz i prowadzenia terapii metodą Integracji Sensorycznej. Bezpośrednio nad bezpieczeństwem i zdrowiem dzieci czuwa dwóch nauczycieli, którzy prowadzą oddział oraz nauczyciel wspomagający w grupie integracyjnej. Wszystkie nauczycielki posiadają kwalifikacje do pracy w przedszkolu, kadra jest dobrze przygotowana do pracy, co korzystnie wpływ na jakość pracy dydaktyczno-opiekunczo-wychowawczej. Wymagania względem dzieci są dostosowane do ich zainteresowań i możliwości rozwojowych. Rozszerzeniem oferty programowej przedszkola są innowacje, projekty i programy opracowane przez zespół nauczycieli. W przedszkolu przestrzegane jest prawo do prywatności i stosowana jest ochrona przed poniżającym traktowaniem i lekceważeniem dziecko ma prawo do bezpieczeństwa i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Dzieci uczęszczające do naszego przedszkola otoczone są troską serdecznością i opieką całego personelu przedszkola. Dodatkowe zajęcia niepłatne: Kółko teatralne, plastyczne, matematyczne, sportowe, ekologiczne, zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, religia, tańce, angielski dla dzieci 3,4letnich. Podczas ewaluacji zewnętrznej (kontroli) przeprowadzonej przez kuratoryjnych wizytatorów osiągnęliśmy niezwykle wysoki wynik. Po zebraniu i przeanalizowaniu informacji na temat funkcjonowania przedszkola placówka otrzymała w dwóch obszarach poziom A, który oznacza bardzo wysoki poziom wypełniania wymagań. Warto wspomnieć, iż poziom D oznacza poziom podstawowy. Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym oraz z innymi placówkami oświatowymi: • Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kluczborku w ramach udziału młodzieży w innowacji programowej "Pomóżmy sobie nawzajem" jako współpartnerzy dzieci o specjalnych potrzebach, • Środowiskowym Domem Samopomocy w Kluczborku w ramach udziału we wspólnych przedstawieniach teatralnych oraz kursach i szkoleniach terapeutów, • Szkołą Podstawową nr 1, nr 2 oraz nr 5, • Publicznym Gimnazjum nr 5 w Kluczborku, • Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kluczborku, • PFRON-em, • Poradnią dla osób z autyzmem i pokrewnymi zaburzeniami rozwoju „Prodeste” w Opolu, • Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kluczborku, • Miejską Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Opolu, • Publicznym Przedszkolem z Oddziałami Integracyjnymi w Tarnowie Opolskim, • Przedszkolem Integracyjnym w Brzegu, • Przedszkolem Integracyjnym w Namysłowie, • Przedszkolem Specjalnym w Opolu. Współpracujemy także z zagranicznymi placówkami: • Lebenshilfe w Bad Dürkheim • Szkoła specjalna w Navan - Irlandia W ramach programu eTwinning podjęliśmy współpracę ze szkołami w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) tworząc w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa i współprace. Przy naszym przedszkolu funkcjonuje "Stowarzyszenia Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Młodzieży ze Specjalnymi Potrzebami przy Publicznym Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku". Współpracujemy również ze Stowarzyszeniem Rozwoju i Wspierania Osób Uzdolnionych Artystycznie „TALENT”.
Osiągnięcia
• Uzyskanie poziomu A (najwyższego), podczas ewaluacji zewnętrznej (kontroli) przeprowadzonej przez kuratoryjnych wizytatorów, w dwóch sprawdzanych obszarach. • Zajęcie III miejsca w konkursie "GENialna szkoła", realizowanym przez Fundację Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO pod patronatem Minister Edukacji Narodowej. • Certyfikat - Placówka przyjazna dziecku w kształtowaniu umiejętności czytania, pisania i liczenia, nadany przez Polskie Towarzystwo Dysleksji w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „METIS” w Katowicach. • Udział w przeglądach „JASEŁEK” • Udział w Festiwalu Przedszkolnych talentów Muzycznych. • Organizacja co rok Powiatowej Spartakiady Przedszkolaków z udziałem dzieci niepełnosprawnych. • Udział w konkursach gminnych i powiatowych. • Bardzo dobra współpraca z Uniwersytetem opolskim- studenci odbywają w naszym przedszkolu praktyki. • Bardzo dobra współpraca z powiatowym Urzędem Pracy – stażystki odbywają staż.
Godziny otwarcia od
06:00
Godziny otwarcia uwagi
Przerwa wakacyjna ustalona przez organ prowadzący.
Dodatkowe zajęcia
Tańce Religia Angielski dla dzieci 3-4letnich
Kontakty zagraniczne
Współpracujemy także z zagranicznymi placówkami: • Lebenshilfe w Bad Dürkheim • Szkoła specjalna w Navan - Irlandia W ramach programu eTwinning podjęliśmy współpracę ze szkołami w Europie za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) tworząc w ramach różnych dziedzin krótko- i długoterminowe partnerstwa i współprace.
Koła zainteresowań
Kółko plastyczne Kółko sportowe Kółko matematyczne Kółko ekologiczne
Dodatkowe cechy

 Języki obce

 Kółko plastyczne

 Kółko teatralne

 Osobny budynek

 Religia

 Rytmika

 Zajęcia sportowe